Category: Nyheter

Årsmøte 2018

Kvamskogen Vels årsmøte avholdes 12.  mars kl 19.00 i Krokatjønnvegen 11A  på Spelhaugen i Fyllingsdalen (like ved «Monolitten») Møtelokalet ligger i 2. etg. Inngang via vindeltrapp i glassutbygg. Det er rikelig med gratis parkeringsplasser like utenfor lokalet.  Nedenfor finner dere årsmøtepapirer. Ønsker dere disse i papirform til møtet kan dere printe de ut og ta med.

Bilde og kart over møtelokale

Årsmøtedokumenter:

Sakliste

Årsberetning 

Regnskap/budsjett

Revisors beretning

Vedtektsendringer

Valgkomiteens innstilling

 

 

 

 

 

 …

Faktura 2018

Faktura for medlemskap/parkering blir normalt sendt ut i januar. Grunnet overgang til nytt medlemsregister/økonomiprogram blir faktura sendt ut noe senere i år. Målet å få sendt ut faktura pr mail til så mange som mulig for å spare arbeid og porto. Vi har sendt ut en SMS/mail til alle medlemmer der de kan bekrefte eller endre kontaktinformasjon. Det er fortsatt rundt 100 medlemmer som ikke har svart på denne meldingen. Om noen har glemt å svare eller ikke har mottatt en slik melding er det fint om dere bruker dette kontaktskjemaet til å sende oppdatert adresse, telefon og epost til oss, så oppdaterer vi manuelt.…

Innføring av nytt medlemsregister

Kvamskogen Vel holder i disse dager på å gå over til et nytt medlemsregister. Den nye leverandøren heter Styreweb, og er en foretrukket leverandør med rundt 4000 foreninger i landet på kundelisten. Tanken med det nye systemet er at driften av foreningen skal bli vesentlig enklere og at driftkostnadene derfor skal gå ned. Vi ønsker f.eks å sende ut minimalt med brevpost til medlemmene i fremtiden, og vil basere oss på epost så langt det lar seg gjøre. I den forbindelse må vi være sikker på at vi har riktig kontaktinformasjon til alle medlemmer.…

Defekt bom på Leite parkeringsplass

Grunnet tyveri/hærverk mangler lesesøylen for innkjøring på Kvamskogen Vels parkeringsplass på Leite. Vi er i kontakt med leverandør som skal utbedre skaden. Inntil videre må lesesøyle på innsiden av bommen brukes til både inn- og utkjøring. Så snart snø og is er smeltet slik at vi kan trekke nye kabler vil den nye lesesøylen bli satt opp igjen.…

Vel gjennomført NM i orientering på Kvamskogen

«Først og fremst: Arrangementet ble 100% vellykket og tilbakemeldingene fra utøvere og forbund var veldig gode!

 

95% av løypene gikk godt utenfor hytteområdene på Kvamskogen, men skal vi inn/ut av Furedalen 2 ganger er det vanskelig å unngå bebyggelsen. Tusen takk for at vi fikk legge løypene innimellom/i disse områdene!  De siste dagene er benyttet til å hente inn poster og merkebånd i skogen – når denne uken er over skal alt være tatt inn.  Også en takk for at poster og annet i skogen har fått stått i «fred» – ikke én post eller merke er blitt rørt i løpet av dagene vi som arrangør har hatt område på «lån». …

Utbedring av skiløypen ved Kleiven

Styret i Kvamskogen Vel har samarbeidet med Kvamskogen Næringslag om utbedring avskiløypen mellom Kleiven parkeringsplass og Teigaberget. Selve arbeidet har bestått i å planere traseen samt legge dreneringsrør for å lede vekk vann.Det er også utført en del hogst for å gi bedre plass. Dette har vært et spleiselag mellom Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag. Utbedringen var ferdig og klar til bruk i starten av januar. Helgen 13.01 – 15.01 var det flottpreparert løype fra Jonshøgdi og helt ned til Kvamseter, som bildet viser.…

Åpning av Kvamskogen Landhandleri

Fredag 09.12.16 åpnet Kvamskogen Landhandleri i tidligere NAF Camping på Kvamskogen. Nå blir det gårdsbutikk med dagligvarer, lokale råvarer og bakeriutsalg. Men de lover også lokale ølsorter og varmmat. Det er Ove-Henning Børsvik som er mannen bak Kvamskogen Landhandleri. Han driver fra før Evanger Landhandleri som ble startet i 2014, etter at dagligvarebutikken i de samme lokalene la ned.…

Riktig bruk av bosscontainerne

Bosscontainerene som står på Kvamksogen er for «husholdningsavfall» fra hyttene. Desverre er det et problem at folk fyller containerne med gammelt innbo, byggningsafall etc. Dette fører til merarbeid og økte kostnader for BIR. Dette kan igjen medføre økte renovasjonsutgifter for alle på Kvamskogen. Bruk containerene til det de er ment for, og lever resten på gjennviningsstasjonene. Gjennvinningsstasjonen i Samnanger er åpen på søndag kveld, slik at folk kan levere avfallet på veg tilbake til byen.…

VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

Etter årsmøtet i 2015 valgte styret en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til ny hjemmeside. Arbeidsgruppen skulle også gi innspill til hvordan vi kunne kontakte medlemmene via sms eller e-post med henvisning til opplysninger lagt ut på hjemmesiden. På denne måten ville vi slippe dyre utsendelser av årsmøtepapirer og andre henvendelser til medlemmene. Gruppen har bestått av Bjørn Batalden, Øyvind Valland og Eva Grimstad.…