Category: Nyheter

Tunnel under Kvamskogen – er det realistisk?

Vi som har hytte på Kvamskogen ser frem til at den store trafikken forsvinner og at fartsgrensen kan blir 60 km. Vi er glade for at det nå er vedtatt at tunnelen skal komme ut i Eikedalen og ikke midt oppe på Kvamskogen. Dette har Kvamskogen Vel fått gjennomslag for etter nitid arbeid mot vegkontor, politikere i fylket og i Kvam og Samnanger kommuner.

Nå er det store spørsmålet om det bevilges nok penger til prosjektet. Tunnelen er kalkulert til ca.…

Kvamskogen Vel støtter Aktiven

Her har tre av oss i styret, Eva Grimstad, Øyvind Valland og Rune Hansen vært på omvisning og møte med Kolbjørn Steine. Vi har fått se det enorme arbeidet han og familien har bidratt med til glede for oss på Kvamskogen. Kvamskogen Vel er i gang med å lage en bedre sti og løypetrasé flere steder, også på Aktiven sitt område. Styret har gitt Kolbjørn Steine i oppdrag å utbedre 250 meter gangveg fra Kvinnhovden til Aktiven Skisenter/Lvvoen. Arbeidet blir ferdig i høst…

NY UTVIKLING PÅ KVAMSKOGEN

 Kvamskogen Vel samarbeider med Kvam herad og Kvamskogen Næringslag for å fremme ny og god utvikling for alle som bruker Kvamskogen som fritidsarena sommer og vinter.

Vi er godt i gang med å knytte sammen stier og løyper, slik at vi får sammenhengende områder med gode gang- og sykkelmuligheter om sommeren og bedre løypemuligheter om vinteren.

Vi har fått midler fra Kvam herad v/kraftfondet til deler av arbeidet vi nå er i gang med, og Kvamskogen Vel går også inn med egne midler.…

Rabbattavtale med Hardangerbadet

Vi har vert i møte med Hardangerbadet og fått omvisning på det flotte anlegget som er bygd i Øystese. Her finner du både 25m treningsbasseng, familiebasseng, terapibasseng, sklie og stupetårn. I tillegg er det cafe, treningsrom, sauna og diverse behandlingstilbud.…

Tunnelen under Kvamskogen er nå vedtatt å komme ut i Eikedalen

Dette er en gledelig nyhet for oss på Kvamskogen. Både Vestland fylke og Kvam herad har nå gjort vedtak om at slik må det bli. Vi er glade for at vårt ønske i denne sammenheng er blitt til virkelighet. Nå gjenstår den viktig kampen om nødvendig finansiering. Vi har tro på at våre politikere i Kvam og Vestland gjør en god og viktig jobb i den sammenheng. Vi i Kvamskogen Vel skal gjøre det vi kan overfor Storting og Regjering.

Dersom finansieringen kommer på plass i ny NTP – Nasjonal Transportplan – som blir vedtatt i 2021, kan tunnelen være ferdig i 2025-26.…

Strålende tilbud fra Hardangerbadet til våre medlemmer

Kvamskogen Vel har hatt møte med Hardangerbadet like før helgen.  Vi har der fått tilbud om at våre medlemmer vil få 50% rabatt på bad og trening for inntil 5 personer frem til jul. Tilbudet gjelder kun ett besøk, men vi er i gang med å få på plass en mer langsiktig avtale hvor også hotell og næringsliv blir delaktig. Vi får se hva tilbudet da blir.  Ta dere en tur i Hardangerbadet, det er veldig flott!  Vi anbefaler våre medlemmer om å verve flere medlemmer til Kvamskogen Vel før nytt år.…

Jubileumsbok om Kvamskogen

Kvamskogen Vel ble stiftet i april 1971 og er altså 50 år i 2021. I den forbindelse skrives det i disse dager bok om utvikling på Kvamskogen de siste 50 år, med litt tilbakeblikk også på utviklingen fra 1800-tallet.

Det blir en flott bok på 200 sider med flotte bilder og mye informasjon. Vi vil i denne forbindelse senere også henvende oss til våre medlemmer for å få gode bilder fra ulike steder til ulike tider fra Kvamskogen.  Boken blir trykket i 1000 eksemplarer og blir ført i pennen av Eva Grimstad som tidligere har skrevet jubileumsbøker for skoler i Bergen sine 125-års jubileum og 150-års jubileum.…

Lavlandsløypen er planlagt for byggetrinn 1 og 2

Kvamskogen Vel planlegger disse utbedringene sammen med Kvamskogen Næringslag og Kvam herad. Kvamskogen Vel er prosjektleder for arbeidet og styremedlem Øyvind Valland er vår deltaker i arbeidsgruppen. Vi tar med oss disse forslagene til rullering av kommunedelpan for Kvamskogen, og vi vil søke om ytterlige midler fra Kvam herad til gjennomføringlen. Vi har pr. i dag fått tildeling på kr. 450.000,-. Kvamskogen Vel yter også midler til dette arbeidet, kr. 80.000,- i 2020 og dette vil følges opp i 2021 og 2022.…