Category: Nyheter

Kjempegod avtale med Kvamnet AS til våre medlemmer

Det er gledelig å kunne fortelle at vi har inngått en meget god avtale for våre medlemmer med Kvamnet AS

Avtalen gjelder fra 1.1.2021 er som følger:

Kvamnet gir følgende tilbud til medlemmer av Kvamskogen Vel for nye abonnement  hos Kvamnet AS:

  1. Installasjon/etablering for alle tre abonnementstyper:

Det gis 30% rabatt til medlemmer av Kvamskogen Vel på standard installasjonspris.

  1. Månedsavgift for alle abonnementer:

Det gis gratis installasjonsmåned og gratis neste måned for medlemmer av Kvamskogen Vel.

Dette vil til sammen gi ca.…

Utbedring av stier og løyper – arbeidet er i gang

Det er gledelig å konstatere at arbeidet nå er i gang i marken. Kvamskogen Vel sine planer for utbedring av stier og løyper er som følger:
1.Byggetrinn:
Fureberghovden – Kvernaskogen: Ca. 250 m turveg over Skarbekken til knytte sammen hyttefeltene helt fra Byrkjesete til Kvernaskogen. Vegen ligger i eksisterende skiløypetrase og bro er allerede bygget.
Aktiven – Kvinnhovden, ca. 250 m veg. Hele strekket ligger i skiløypetraseen. Arbeidet er i gang og blir ferdig til jul.
Kvernaskogen-Aktiven: Ca. 250 m veg.

NY UTVIKLING PÅ KVAMSKOGEN

 Kvamskogen Vel samarbeider med Kvam herad og Kvamskogen Næringslag for å fremme ny og god utvikling for alle som bruker Kvamskogen som fritidsarena sommer og vinter.

Vi er godt i gang med å knytte sammen stier og løyper, slik at vi får sammenhengende områder med gode gang- og sykkelmuligheter om sommeren og bedre løypemuligheter om vinteren.

Vi har fått midler fra Kvam herad v/kraftfondet til deler av arbeidet vi nå er i gang med, og Kvamskogen Vel går også inn med egne midler.…

Tunnelen under Kvamskogen er nå vedtatt å komme ut i Eikedalen

Dette er en gledelig nyhet for oss på Kvamskogen. Både Vestland fylke og Kvam herad har nå gjort vedtak om at slik må det bli. Vi er glade for at vårt ønske i denne sammenheng er blitt til virkelighet. Nå gjenstår den viktig kampen om nødvendig finansiering. Vi har tro på at våre politikere i Kvam og Vestland gjør en god og viktig jobb i den sammenheng. Vi i Kvamskogen Vel skal gjøre det vi kan overfor Storting og Regjering.

Dersom finansieringen kommer på plass i ny NTP – Nasjonal Transportplan – som blir vedtatt i 2021, kan tunnelen være ferdig i 2025-26.…

Jubileumsbok om Kvamskogen

Kvamskogen Vel ble stiftet i april 1971 og er altså 50 år i 2021. I den forbindelse skrives det i disse dager bok om utvikling på Kvamskogen de siste 50 år, med litt tilbakeblikk også på utviklingen fra 1800-tallet.

Det blir en flott bok på 200 sider med flotte bilder og mye informasjon. Vi vil i denne forbindelse senere også henvende oss til våre medlemmer for å få gode bilder fra ulike steder til ulike tider fra Kvamskogen.  Boken blir trykket i 1000 eksemplarer og blir ført i pennen av Eva Grimstad som tidligere har skrevet jubileumsbøker for skoler i Bergen sine 125-års jubileum og 150-års jubileum.…

Lavlandsløypen er planlagt for byggetrinn 1 og 2

Kvamskogen Vel planlegger disse utbedringene sammen med Kvamskogen Næringslag og Kvam herad. Kvamskogen Vel er prosjektleder for arbeidet og styremedlem Øyvind Valland er vår deltaker i arbeidsgruppen. Vi tar med oss disse forslagene til rullering av kommunedelpan for Kvamskogen, og vi vil søke om ytterlige midler fra Kvam herad til gjennomføringlen. Vi har pr. i dag fått tildeling på kr. 450.000,-. Kvamskogen Vel yter også midler til dette arbeidet, kr. 80.000,- i 2020 og dette vil følges opp i 2021 og 2022.…

Bli medlem av Kvamskogen Vel nå.

 

BLI MEDLEM I KVAMSKOGEN VEL

 

  • Som medlem i Kvamskogen Vel er du med på å påvirke utviklingen på Kvamskogen ved at foreningen vår er høringsinstans for offentlige planer

 

  • Du får også mange fordeler gjennom innspill til hvordan Kvamskogen Vel skal arbeide med stier og løyper

 

  • Du får 20 % på dagskort, halvdagskort hos Furedalen Alpin, Eikedalen Skisenter og 10 % hos Mo Sport i Norheimsund

 

  • Vel vitende om at sammen står hytteierene sterkere, har Kvamskogen Vel som mål å doble antall medlemmer.

Reguleringsplan sør for Jonshøgdi/Leite – oppklaring

Vi har i dag fått følgende oppklaring fra Kvam herad:

«Planen tek omsyn til skiløypene og det me har betrakta som skileikområde. Byggeområda er i tråd med kommunedelplanen for Kvamskogen.»

Med venleg helsing

 Heidi E. Ørjansen

Plan og byggesaksjef
Kvam herad

Kvamskogen Vel ønsker utvikling på Kvamskogen. Det innebærer bl.a. at vi ønsker bygging av flere hytter, slik kommuneplanen tillater.  Vi godtar derfor denne reguleringsplanen slik den nå foreligger.  Vi er nøye med at løyper og stier ivaretas og bygges videre ut.…

Reguleringsplan Kvamskogen sør for Jonshøgdi/Leite – hva med skiløyper og skilek?

Det er kommet mange henvendelser via FB vedrørende dette. Kvamskogen Vel har tatt kontakt med Kvam herad, reguleringsavdelingen og bedt om svar på om det er riktig at skiløypen og område for skilek blir ødelagt ved bygging av de 5 regulerte hyttetomtene i området.  Vi venter snarlig svar. Dersom det vil medføre problemer for løyper og skilek, har Kvamskogen Vel sendt klage på dette.…