Category: Nyheter

Innbetaling til løypepreparering sesongen 23 – 24

Pr. 15. mars d.å. har det blitt innbetalt på tilsende giroar og VIPPS frå 1228 personar. Aldri før har so mange betalt inn pr denne datoen – takk til alle saman!

Me har eit håp om at 1500 hytter eller brukarar ville vera med å støtta dette fellestiltaket, 600,- kroner  til VIPPS 91 705. eller konto nr 35300708577.

Løypene på Kvamskogen er i god stand og vil vera preparert heile påsken og framover til  1 Mai i år.

På vegne av Næringslaget og alle brukarane vil eg samstundes nytta høve til å takka dei som seint og tidleg har vore ute for å laga gode løyper til oss alle saman.…

Løp og kjøp!

DU har fortsatt muligheten til å skaffe deg den flotte boken Herlig Kvamskogen – og det til den gunstige prisen av kun kr 175.-!

Du finner den hos Landhandleriet på Kvamskogen (NAF’en), hos Sport 1 Mo Sport i Norheimsund og hos Huus Bokhandel i Øystese

Den er ført i pennen av mangeårig og tidligere styremedlem-/leder i Kvamskogen Vel, Eva Grimstad, og ble utgitt i forbindelse med foreningens 50-års jubileum i 2071.

Det er en flott fortelling i ord og bilder om Kvamskogens’ historie.…

To blide karer og en tråkkemaskin, og vips;

 vi får fantastisk løyper på Kvamskogen – hele vinteren!

I disse dager har alle vi som har hytte eller campingvogn mottatt giro fra Kvamskogen Næringslag på kr. 600,-. Dette som tilskudd til vinterens løypeprepareringen.

Styret i Kvamskogen Vel oppfordrer alle til å betale beløpet så snart som mulig, og før det går i den berømte «glemmeboken»!

Hittil har sesongen vært som vanlig, litt av alle vinterværtyper. Løypene har også vært som vanlig: topp! Jeg hører at de to som kjører tråkkemaskinen høster mye skryt og godord i sosiale medier, og det er vel fortjent.…

Årsmøte i Kvamskogen Vel 2024

Gode venner i Kvamskogen Vel: også dette året skal vi ha årsmøtet vårt i 1. etg i Media City Bergen – same sted som i 2023. Det ryktes at det blir servert kaffe! 😊

Tidspunktet er tirsdag 19.mars, og vi begynner kl 18:00.

Så; hvis du har forslag som du ønsker å fremme på årsmøte må disse være styret i hende senest 14 dager før møte.

Alle nødvendige papirer, Årsberetning, regnskaper og budsjetter vil bli sendt ut i god tid.

DU er hjertelig velkommen, og vi håper at du også får med deg noen av naboene på Kvamskogen med deg.

Møte med politisk ledelse og administrasjonen i Kvam Herad

Fremme fra venstre: Ordfører Torgeir Næss, Edvard Skagen og Rune Hansen fra Kvamskogen Vel. Fremme fra høyre: Sjef teknisk avdeling Lars Ese Ur, Rådmann Anita Hesthammer, Varaordfører Frode Nygård, og Plan og Byggesakssjef Heidi Ørjansen

I Kvamskogen Vels’ strategi- og handlingsplan for 2021 – 2024 står følgende: «Kvamskogen Vel skal, som positiv høringspart, arbeide med innspill til offentlige myndigheter i forbindelse med regulering, tilrettelegging, utbygging og anvendelse av områder på Kvamskogen»

Med dette som bakgrunn møtte vi fra Kvamskogen Vel på Rådhuset i Norheimsund tirsdag 5/12.…

Godt tilbud til medlemmene i Kvamskogen Vel fra Hordaland Folkeblad

Vi har gleden av å presentere et meget godt tilbud på digitalt abonnement i 6 måneder for kun

kr 300,-, ordinær pris er kr 652,-

Tilbudet gjelder fra den dagen du tegner det og 6 måneder frem i tid.

I Hordaland Folkeblad holder du deg oppdatert om hva som skjer i Kvam og Ullensvang, og selvfølgelig på Kvamskogen.

Dette utløser tilbudet: Medlemsfordeler – Kvamskogen Vel (kvamskogen-vel.no) eller oppgi ditt medlemsnummer i Kvamskogen Vel😊…

Røde Kors Hjelpekorps – våre viktigste venner på Kvamskogen😊

Søndag 22.10.23 gjennomført de tre hjelpekorpsene som er på Kvamskogen; Norheimsund-, Bergen- og Arna & Åsane Røde Kors Hjelpekorps møte for å planlegge for vintersesongen 23/24.

Kvamskogen Vel ble invitert til å delta for å informere om aktivitetene og målene våre, samt å se hvordan vi fremover kan dra nytte av hverandre. Fra vårt styre møtte Martin Hlinka og undertegnede.

Vi hadde gode diskusjoner, og ble enige om å at snakke sammen skaper bedre forståelse for hva som er viktig for Hjelpekorpsene og for oss i Kvamskogen Vel.…

Politistasjonssjef Terje Sperrevik om Kvamskogen

Det er fortsatt på alle måter trygt å ha hytte på Kvamskogen. Der er svært få innbrudd, lite kriminalitet, og få trafikkulykker. Med andre ord er det ingen store endringer ift hva som ble oppsummert på samarbeidsmøte i desember 2022.

Det som er endret siden da, er at det mellom Skarbekkdalen og Åreiane er blitt 60km fartsgrense. Den ble gjort gjelden fra tirsdag 12.07.23, og vi er enige om å møtes ila januar/februar 2024 for å diskutere hvordan vi opplever endring i trafikkbilde/adferden etter den ble iverksatt.

Kvamskogen i mitt hjerte!

Denne overskriften vil forhåpentlig vis dukke opp med jevne mellomrom her. Styrets hensikt og mål er å skape interesse og positivitet rundt og om Kvamskogen Vel. Trine og Håvar er først ut til å fortelle om «sitt» Kvamskogen, og til å dele tanker og tips med oss andre her oppe. Neste gang er det kanskje du, eller naboen – vent og se – fortsettelse følger!

«Det var et enkelt valg da hytten ved siden av mine foreldres hytte kom til salgs», sier Trine Stanghelle som sammen med Håvar Tveit og deres to barn har vært hytteeiere på Leitet siden høsten 2017.…