Velkommen til Kvamskogen Vel

Fartsgrensen over Kvamskogen – brev til Lensmannskontoret i Kvam

FARTSGRENSEN OVER KVAMSKOGEN

Jeg viser til vedtak i brev til Statens Vegvesen fra Vestland fylkeskommune vedr. fylkesveg 49 over Kvamskogen.

» Vestland fylkeskommune ber med dette om at det vert gjennomført høyring og gjort vedtak av endra fartsgrense og vedlagde skiltplan.

 Innstilling til vedtak om endra fartsgrense

  • Statens vegvesen har med heimel i forskrift om offentlege trafikkskilt av 7. oktober 2005 §26-1 vedteke fartsgrenser i samsvar med vedlagde plan datert 18.01.2021.

Vedtaket inneber at:

  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 60 km/t frå Fv49 S9D1 m2877 til Fv49 S10D1 m650
  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 70 km/t frå Fv49 S10D1 m650 til Fv49 S10D1 m4065 «

På bakgrunn av Vestland fylkes krav om 60 km/t for å få bort rekkefølgekravet på Kvamskogen mellom NAF og UH dersom en skal kunne krysse vegen i plan, vedtok heradstyret i Kvam 17.6.21 i en hastesak at de godtok 60 km/t på denne strekningen.…

Gave på kr. 50.000,- til Kvamskogen Vel

Det er en stor glede å få tilbakemelding fra to av våre medlemmer (ektepar) at de setter pris på jobben foreningen gjør gjennom tilrettelegging for bedre stier og løyper på Kvamskogen. Enda større glede er det når det fører til at de gir oss kr. 50.000,- til videre arbeid med sti/løype fra NAF til Leite. Arbeidet er i gang og vi regner med det blir ferdig til våren. Vi legger ut en Spleis i løpet av januar. Ellers støttes sti-prosjektene våre av Kvam herad, Sparebankstiftinga i Hardanger, Kvamskogen Næringslag og Kvamskogen Vel.…

ÅRSMØTER 2021 OG 2022, OG MEDLEMSMØTE 8.2.2022 KL.18.00


Kjære medlem
3.12.2021


INVITASJON TIL ÅRSMØTENE FOR 2021 OG 2022 – 8.FEBRUAR 2022 KL. 18.00.
STED: Raddisson blu, Kongesalen, Bryggen


Som dere er gjort kjent med, måtte vi på nytt avlyse jubileumsårsmøtet som vi inviterte til 15.9.21pga koronasituasjonen.


Vi ba da om tilbakemelding på om noen ønsket at vi gjennomførte årsmøtet for 2021 på Teams(digitalt), slik at møtet kunne holdes i 2021. Det var ingen som meldte tilbake at de ønsket å ha møte på Teams.
Vi inviterer derfor nå til to årsmøter 8.2.2021 hvor vi behandler både årsmøte sakene for 2021 (tidligere utsendt) og årsmøtet for 2022.…

Spleis Byrkjeseter lavlandsløype/sti – kr. 31.000.

Tusen takk til 79 givere til lavlandsløypen på Byrkjeseter. Vi er ferdig med stien, se bilde.

Neste prosjekt er lavlandsløype/sti fra NAF til Leite. Her lager vi ny sti ved «Mormorløypen» «brattebakken», slik at stien går i en rundløype som ikke er så bratt. Det blir en stor forbedring for oss alle. Vi vil legge ut en Spleis for denne stien ganske snart, og før jul. Håper mange vil støtte dette arbeidet ved å bidra til Spleisen.

Oppdatering Lavlandsløypa

Gangstien mellom Kvernaskogen og Byrkjesete er nå ferdigstillt. Den siste etappen ble gravd i slutten av november. Det våte været er utfordrende å bygge sti i, men resultatet ble fint, og når naturgrusen som er brukt får satt seg blir dette en stødig og fin sti. Deler av traseen er også lagt til rette for løypemaskinen slik at det nå er en sammenhengende sommerpreparert løypetrase helt bort til Byrkjesetevegen. Det betyr at løypemaskinen kommer seg tidligere frem til Byrkjesetevegen ved mindre snø enn før.…

Fartsgrensen over Kvamskogen

Her følger brev sendt til Statens vegvesen i dag v/ direktør for trafikksikkerhet. Hun har et innlegg i Hordaland folkeblad 5.11.21 hvor hun presiserer hvor viktig det er med trafikksikkerhet. Vi har derfor sendt brev om at hun påvirker Statens vegvesen Vestland til å endre sitt tidligere vedtak og nå går inn for nedsatt fartsgrense over Kvamskogen.

«FARTSGRENSEN OVER KVAMSKOGEN

Jeg viser til ditt innlegg i Hardanger folkeblad 5.11.2021 med overskrift:

«Noen ganger er nullvisjonen som en fjern drøm, men det er dit vi skal.»

Bomstyring fra mobiltelefon

Da softwaren til bommene våre er utdatert skal bommene bygges om til åpning fra mobiltelefon. Dette er et tidkrevende arbeid pga innsamling og registrering av mange hundre telefonnummer. Vi starter med Kleivenplassen, og alle med parkeringsplass på Kleiven mottar derfor en mail der dere skal oppgi inntil fire telefonmmer pr medlem. Dette gjøres ved å svare på mailen som er sendt ut. Det er viktig at dere også oppgir fullt navn på det registrerte medlemmet slik at vi ikke bruker unødvendig tid på å finne ut av dette.…

HERLIGE KVAMSKOGEN

Boken er nå levert til Landhandleriet på Kvamskogen for salg med Vips.

På veien var jeg innom på biblioteket på Bjørkheim for å levere 10 bøker som ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland hadde bestilt. bibliotekar Merethe Gauden tok imot og var glad for boken.
Ordfører Knut Harald Frøland

Så gikk turen videre til Norheimsund bibliotek hvor jeg ble møtt av leder for biblioteket, Ragna Helene Soldal, ordfører Torgeir Næss og lede for Sparebankstiftinga i Hardanger, Gunnar Skeie. Kvam herad og Sparebankstiftinga har begge gitt støtte til boken.…

INFORMASJON FRA KVAMSKOGEN VEL TIL VÅRE MEDLEMMER

6.9.2021/EG

ÅRSMØTET ER IGJEN UTSATT.

På grunn av den vanskelige koronasituasjonen i Bergen har styret vedtatt å avlyse årsmøtet med middag 15.9.kl.18.00. De som har betalt, vil få pengene tilbake.

Det er en trist nyhet å komme med i vårt 50-års jubileumsår, men slik smittesituasjonen er i Bergen nå, mener styret det er for utrygt å avholde årsmøtet nå.

2021 er snart omme, så vi vurderer derfor å flytte årsmøtet for 2021 til årsmøtet for 2022 som er satt til 8.2.22.

Ny avtale om brøyting av våre 400 parkeringsplasser

Styret har innhentet tilbud på brøyting av parkeringsplassene våre. I mange år har Henrik Steine hatt denne jobben, men han leverte ikke inn tilbud denne gang. Hans avtale har vært kr. 322.000,- + MVA.

Vi fikk inn to tilbud: Jo Steine kr. 310.000,- + MVA og Borge Terrengteknikk AS, kr. 246.000,- + MVA.

Styret har vedtatt tilbudet fra Borge Terrengteknikk AS med en prøvesesong 2021/22. Vi er tilfredse med at vi gjennom dette har en innsparing på 76.000,-i forhold til tidligere avtale.…