Styret – kontaktinformasjon

Edvard SkagenStyreleder
E-post: ed-ska@online.no
Mobil: 932 32 230

Presentasjon

Rune Hansen – Nestleder
E-post: runehansen54@gmail.com
Telefon: 952 65 906

Presentasjon 

Kristin Hunderi – Kasserer og parkeringsansvarlig
E-post: kbhunderi@gmail.com
Mobil: 970 87 798

Presentasjon


Ulf Rasmussen – styremedlem
E-post: ulf@sti-norway.no
Mobil: 906 42 542

Presentasjon 

Svein Anders Dahl – Styremedlem
E-post: sanddahl@online.no
Mobil: 958 13 980

Presentasjon

  

 

Martin Hlinka – Varamedlem
E-post: martinhli@hotmail.com
Mobil: 977 08 585

Presentasjon

Annie Dyngeland Hessen – Varamedlem
E-post: anniehessen@icloud.com
Mobil: 452 23 823

Presentasjon