Styret – kontaktinformasjon

Edvard SkagenStyreleder
E-post: ed-ska@online.no
Mobil: 932 32 230

Presentasjon

Svein Anders Dahl – Nestleder
E-post: sanddahl@online.no
Mobil: 958 13 980

Presentasjon

Karl Ole Midtbø – styremedlem
E-post: Komidtbo@gmail.com
Telefon: 901 41 611

Presentasjon 

Karoline Oen – Kasserer og parkeringsansvarlig
E-post: kasserer@kvamskogen-vel.no
Mobil: 954 09 857

Presentasjon


Arne Langeland – Styremedlem
E-post: arnelan@hotmail.com
Mobil: 959 26 732

Presentasjon 

  

 

Martin Hlinka – Varamedlem
E-post: martinhli@hotmail.com
Mobil: 977 08 585

Presentasjon

Annie Dyngeland Hessen – Varamedlem
E-post: anniehessen@icloud.com
Mobil: 452 23 823

Presentasjon