Author: Eva Grimstad

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021

Styret i Kvamskogen Vel har laget en ny Strategi- og handlingsplan for 2018-2021. Vi ønsker at våre medlemmer skal komme med innspill til denne. Vi ønsker forslag til tiltak og tilbakemelding, positiv eller negativ, til det som er tatt med. På medlemsmøte 12.10.18 kl 19 i Furedalen vil vi gå igjennom planen og ta med initiativ fra deg som medlem.…

VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

Etter årsmøtet i 2015 valgte styret en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til ny hjemmeside. Arbeidsgruppen skulle også gi innspill til hvordan vi kunne kontakte medlemmene via sms eller e-post med henvisning til opplysninger lagt ut på hjemmesiden. På denne måten ville vi slippe dyre utsendelser av årsmøtepapirer og andre henvendelser til medlemmene. Gruppen har bestått av Bjørn Batalden, Øyvind Valland og Eva Grimstad.…

Solfylte vidder

KVAMSKOGEN – VESTLANDETS PERLE FOR SKIENTUSIASTER

Av Eva Grimstad

Hytteeier på Kvamskogen i mer enn 30 år

Medlem i styret i Kvamskogen Vel

Det er dessverre et faktum at det har vært forfall og manglende utvikling på Kvamskogen i altfor mange år. Det er likevel også et faktum at bergensere fortsatt reiser på Kvamskogen for å gå på ski, enten de tar en tur til kjente steder eller satser på alpint. Reisetiden er ca. 50 min. fra sentrum.…