Author: Kristin Hunderi

BRUKERE AV LANGVOTNEVATNET PÅ KVAMSKOGEN

Kvamskogen Vel har mottatt vedlagte brev fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Direktoratet ønsker ytterligere informasjon fra brukere av Langvotnevatnet.

Som det fremgår av vedlagte brev ønskes informasjon om bruk av vannet og gjerne bilder og videoer av vannet før og etter byggingen av det nye kraftverket mm.

Svar sendes på e-post til nign@nve.no eller nve@nve.no (postmottak) innen 12. september 2022.

Med vennlig hilsen

Kvamskogen Vel

Rune Hansen

Styreleder

VI INVITERER ALLE GODE VENNER TIL SPLEIS!

Klikk på linken for å komme til Spleis

https://spleis.no/project/230266

Lavlandsløypen fra Kvamskogen Landhandleri til Leite

Kvamskogen har mange stier og flotte turmål. Men nede i hyttefeltene mangler det gode stier som er tilgjengelige for alle. Myrer og bekker skaper også problemer for løypepreparingsmaskinen om vinteren.

Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag har kommet godt i gang med Lavlandsløypen, som ble igangsatt i 2020. Lavlandsløypen øst, fra Tokagjel til Kvinnhovden og  Kvamskogen Landhandleri, er ferdigstilt.

Løypene blir gruset i 1,5 meters bredde og det blir samtidig planert og drenert nok bredde til at Løypemaskinen kan gå der, så fort snøen kommer om vinteren.…