Hvorfor bli medlem i Kvamskogen Vel

Kvamskogen Vel ønsker å være en seriøs velforening som lokale aktører lytter til og tar hensyn til.

Slik kan vi i fellesskap få til et Kvamskogen slik vi mener det vil bli best for flest mulig.

Ved å være høringsinstans, og å kunne oppnevne medlemmer til ulike komitéer og råd i offentlig regi, vil foreningen kunne påvirke utviklingen på Kvamskogen i medlemmenes interesse. Ved å ha god kontakt med næringslivet på Kvamskogen gjennom Kvamskogen Næringslag, vil vi bl.a. ha mulighet til å påvirke  bedre og oftere løypekjøring.

Jo flere medlemmer vi har, jo større mulighet har vi til å påvirke.

Vi ønsker bl.a. å påvirke til:

– tryggere veier

– bedre og flere løyper

– oftere vedlikehold av løyper, oftere kjøring med løypemaskiner

– bedre og flere stier

– utvikling av bademuligheter rundt flere vann

– gode fiskemuligheter i vann og elver

– bedre toalettforhold for dagturister

– utvikling av overnattingsteder, kaféer m.v.

– samarbeid med Kvam kommune om reguleringsplaner

– samarbeid med Hordaland vegkontor om gang og sykkel-stier og trygge veier

– vi ønsker dessuten å kunne bistå enkeltmedlemmer med råd og veiledning.

Skal vi få til dette, er det viktig med mange medlemmer. Det er ca. 2200 hytter og på Kvamskogen i 2018 og reguleringsplaner for ca. 1000 til ligger i godkjente reguleringsplaner.

 Vi har pr. 2018  ca 630 medlemmer i Kvamskogen Vel. Vi ønsker at du som ennå ikke har meldt deg inn, gjør det. Målet vårt er at minst 90% av hytte- og campingvogneierne på Kvamskogen er medlemmer i foreningen.