Priser parkering

Gjeldende priser for 2019:

Kjøp av parkeringsplass, inkl én adgangsbrikke:                  9000 kr

Leie av korttidsparkering for andelseiere                                300 kr/uke

Kjøp av ekstra adgangsbrikke                                                    500 kr

Årlig andel av drift, brøyting og vedlikehold (2019)             1500 kr/år

 

Prisen for drift, brøyting og vedlikehold av parkeringsplassene er økt til kr 1500 pr plass i 2019 etter en gjennomgang av utgiftene for drift av plassene i 2018.