Priser parkering

Gjeldende priser for 2024:

Kjøp av parkeringsandel, inkl én adgangsbrikke:                  15000 kr

Årlig andel av drift, brøyting og vedlikehold (2024)             1250 kr/år

Leie av korttidsparkering for andelseiere                                500 kr/uke (fullt)

Endring av mobilnummer for åpning av bom                            300 kr

Utsending av nytt parkeringskort                                              200 kr

Overdraging av parkeringsandel                                               800 kr

Pr. januar 2024 har vi ingen ledige parkeringsplasser på verken Leite eller Kleiven. Dette gjelder også korttidsutleie.