Nytt styre i Kvamskogen Vel

 

Fra venstre: Knut Iversen, Harald Thomsen (nestleder), Eva Grimstad (leder), Øyvind Valland
(kasserer og it), Morten Mikkelsen (sekretær).To ekstra styrerepresentanter blir oppnevnt senere.

I sitt første møte ble det vedtatt at styret skal utarbeide en ny handlingsplan for Kvamskogen Vel.
Medlemmene vil bli tatt med i utarbeidelse av denne. Vi er dessuten opptatt av å følge opp innspill
fra årsmøtet, bl.a. ønsker vi at medlemmene blir med på en vervekampanje. Arbeidet med å få
redusert fartsgrense over Kvamskogen fortsetter. Vi vil også ta kontakt med Kvam Herad for å få
sikret, eller helst revet Ungdomsheimen.

Følg med på hjemmesiden vår fremover. Vi vil her informere våre medlemmer om hvordan arbeidet
med de ulike sakene går.

04.06.18: Styret er nå komplett med to nye representanter anbefalt av valgkomiteen. Vi ønsker Britt Jacobsen, og Siri Andersen velkommen i styret 🙂

You may also like...