Strategidokument

Kvamskogen – et attraktivt hytteområde – hele året

Styret i Kvamskogen Vel har laget en ny Strategi- og handlingsplan for 2018-2021. Vi ønsker at våre medlemmer skal komme med innspill til denne. Vi ønsker forslag til tiltak og tilbakemelding, positiv eller negativ, til det som er tatt med. På medlemsmøte 12.10.18 vil vi gå igjennom planen og ta med initiativ fra deg som medlem.

Strategidokument 2018