Strategidokument

Kvamskogen – et attraktivt hytteområde – hele året

Styret i Kvamskogen Vel har laget en ny Strategi- og handlingsplan for 2018-2021. Vi ønsker at våre medlemmer skal komme med innspill til denne. Vi ønsker forslag til tiltak og tilbakemelding, positiv eller negativ, til det som er tatt med. På medlemsmøte 12.10.18 gikk vi igjennom planen og fikk innspill fra medlemmene. Den endelige planen blir vedtatt på årsmøtet i februar 2019.

Strategidokument 2018