Strategidokument

Kvamskogen – et attraktivt hytteområde – hele året

Styret i Kvamskogen Vel har laget en ny Strategi- og handlingsplan for 2021-2024. Vi ønsker at våre medlemmer skal komme med innspill til denne. Vi ønsker forslag til tiltak og tilbakemelding, positiv eller negativ, til det som er tatt med.

Strategidokument 2021-24