Våre parkeringsalternativer

Kvamskogen Vel har to parkeringsplasser på Kvamskogen

Vi har en plass på Kleiven, med plass til 128 biler, og en på Leite like ved Jonshøgdi med plass til 273 biler. Her tilbyr vi våre medlemer rimelig parkering ved å kjøpe parkeringsplass hos oss. Pr i dag er det noen få ledige plasser for salg både på Leite og Kleiven.

Når vi har kapasitet til det leier vi ut ledige plasser ved høytider etc.

Ved spørsmål angående adgangsbrikker, kjøp eller leie av plass etc, kontakt kasserer på mail: kasserer@kvamskogen-vel.no