Category: Informasjon

Møte med politisk ledelse og administrasjonen i Kvam Herad

Fremme fra venstre: Ordfører Torgeir Næss, Edvard Skagen og Rune Hansen fra Kvamskogen Vel. Fremme fra høyre: Sjef teknisk avdeling Lars Ese Ur, Rådmann Anita Hesthammer, Varaordfører Frode Nygård, og Plan og Byggesakssjef Heidi Ørjansen

I Kvamskogen Vels’ strategi- og handlingsplan for 2021 – 2024 står følgende: «Kvamskogen Vel skal, som positiv høringspart, arbeide med innspill til offentlige myndigheter i forbindelse med regulering, tilrettelegging, utbygging og anvendelse av områder på Kvamskogen»

Med dette som bakgrunn møtte vi fra Kvamskogen Vel på Rådhuset i Norheimsund tirsdag 5/12.…

Godt tilbud til medlemmene i Kvamskogen Vel fra Hordaland Folkeblad

Vi har gleden av å presentere et meget godt tilbud på digitalt abonnement i 6 måneder for kun

kr 300,-, ordinær pris er kr 652,-

Tilbudet gjelder fra den dagen du tegner det og 6 måneder frem i tid.

I Hordaland Folkeblad holder du deg oppdatert om hva som skjer i Kvam og Ullensvang, og selvfølgelig på Kvamskogen.

Dette utløser tilbudet: Medlemsfordeler – Kvamskogen Vel (kvamskogen-vel.no) eller oppgi ditt medlemsnummer i Kvamskogen Vel😊…

Politistasjonssjef Terje Sperrevik om Kvamskogen

Det er fortsatt på alle måter trygt å ha hytte på Kvamskogen. Der er svært få innbrudd, lite kriminalitet, og få trafikkulykker. Med andre ord er det ingen store endringer ift hva som ble oppsummert på samarbeidsmøte i desember 2022.

Det som er endret siden da, er at det mellom Skarbekkdalen og Åreiane er blitt 60km fartsgrense. Den ble gjort gjelden fra tirsdag 12.07.23, og vi er enige om å møtes ila januar/februar 2024 for å diskutere hvordan vi opplever endring i trafikkbilde/adferden etter den ble iverksatt.

Kvamskogen i mitt hjerte!

Denne gangen er det Bente og John Magnar Bøe som forteller og deler sine tanker om livet på Kvamskogen.

Vi har hatt hytte på Kvamskogen i 38 år, de første årene leiet vi hytte ved Longvotnevatne, men vi trivdes så godt med hyttelivet av vi bygget egen hytte i Byrkjeseteveien

Vi så på flere alternativer da vi skulle velge hvor vi ville ha hytte. Men var på mange måter «vokst opp» med Kvamskogen fra barndommen av. Kort reisevei var også en viktig medvirkende årsak.…

Nye alen til Lavlandsløypen! 😊

Det er en stor glede å kunne melde at nå er strekningen fra parkeringsplassen vår på Kleiva og inn til broen ved Måvotsvatnet snart klar til bruk.

Tykk rød strek = Lavlandsløypen

Og her er der mange å takke for at vi har fått dette til. Hytte- og grunneiere som har avgitt grunn til løypen. Generøst bidrag fra Kvam Herad gjennom Kraftfondet, medlemmene i Kvamskogen Vel med oppsparte midler, og dere som har gitt på SPLEIS. Hvis DU ikke har husket å gi enda, kan det enkelt gjøres her: www.spleis.no/lavlandsloype

VI INVITERER ALLE GODE VENNER AV KVAMSKOGEN TIL SPLEIS!

Nå er arbeidet på årets strekning av Lavlandsløypen startet!

Fra parkeringsplassen på Kleiva mot orfaldet ved Måvotsvatnet.

Dette er tredje etappe på Lavlandsløypen.

Når alle etapper er ferdigstilt, har Kvamskogen Vel nådd målet om en 9 kilometer lang løype fra Tokagjel til Teigaberg/Kvamseter Lodge.

Vi har også i år mottatt støtte til prosjektet fra Kraftfondet i Kvam Herad. I tillegg har Kvamskogen Vel gitt bidrag.

For å komme i mål med årets arbeid trenger vi også støtte fra alle dere som har hytte eller campingvogn på Kvamskogen.

Tur over Fagrafjellet

Turforslag: Fra Tokagjelet (357moh), mot Lunda  (637moh), over Fagrafjellet (704moh) og ned igjen via Svartaberg (520moh)

Fin og lettgått familietur med barn fra 6 år +

Distanse: ca 10,5 km  

Tid: ca 4,0 timer inkl både spise- og utsiktspauser fra vi gikk fra bilen til vi var tilbake igjen – vi går ikke fort – vi koser oss over flott natur og utsikt😊

Vi starter turen fra parkeringsplassen ved Takeaway’en, og følger veien inn derfra og over broen ved Longovotne.…