NYTT STYRE I KVAMSKOGEN VEL OG OPPNEVNING AV TO ÆRESMEDLEMMER

Kvamskogen Vel har hatt årsmøte 3.5.22 på Radisson Blu, Bryggen. Foreningen er nå 51 år og gjennomfører et stort prosjekt med stier og løyper på Kvamskogen. Det er ca. 2500 hytter på Kvamskogen og mer enn 90% eies av bergensere. Foreningen har vært igjennom en omorganisering de senere år og fremstår i dag som en foreningen i godt samarbeid med Kvam herad, Næringslivet i Kvam og hyttefolket. Vi mener den informasjonen som her følger har stor interesse.

KVAMSKOGEN VEL HAR PÅ SITT ÅRSMØTE 3.5.22 OPPNEVNT TO ÆRESMEDLEMMER:

Det er Eva Grimstad og Øyvind Valland

Ny styreleder, Rune Hansen overrakte diplom med slik begrunnelse:

Eva Grimstad:

For sin store innsats gjennom mange år ved bl.a. å ha:

 •  Som styreleder omorganisert foreningen.
 •  Redusert driftskostnadene betydelig.
 •  Etablert  Lavlandsløypen/stien fra Tokagjel til Teigaberg.
 •  Fått i gang godt samarbeid med kommunen, hyttefolk og

          Kvamskogen Næringslag.

 •  Økt medlemstallet betydelig i løpet av få år.
 •  Fremhevet organisasjonen  som  forfatter av Herlige

          Kvamskogen og  bruk av Facebook – Kvamskogens Venner.

Øyvind Valland:

For sin store innsats gjennom mange år ved bl.a. å ha:

 •  Som kasserer omorganisert foreningen.
 •  Redusert driftskostnadene betydelig.
 •  Etablert Lavlandsløypen/stien fra Tokagjel til Teigaberg.
 •  Fått i gang godt samarbeid med kommunen, hyttefolk og

           Kvamskogen Næringslag.

 •  Økt medlemstallet betydelig i løpet av få år
 •  Vært en glimrende leder knyttet til foreningens 400

           parkeringsplasser

Eva Grimstad, Rune Hansen og Øyvind Valland

8. Valg av styremedlemmer og revisor

    Valgkomitèen , Harald Thomsen og Asle Moldestad hadde lagt frem følgende forslag til nytt

    styre, etter at Eva Grimstad, Øyvind Valland og Britt Jacobsen hadde frasagt seg gjenvalg.

.

   Valgkomité 2022/23                 Eva Grimstad, leder, Harald Thomsen, medlem                                 

   Revisor:                                        Håvar Tveit  (revisor velges hvert år)

    Innstilling fra valg komitéen til årsmøtet 2022:

            Rune Hansen,                        styreleder for 1 år, valg medlem for 2 år

            Ulf Rasmussen                       styremedlem for 2 år

            Siri Andersen                         styremedlem for 1 år

            Edvard Skagen                       styremedlem for 2 år

            Kristin Birgitte Hunderi        styremedlem for 2 år

            2 vara:

            Lasse Hiis Berg                     varamedlem for 1 år

             Svein Anders Dahl                varamedlem for 1 år

Fra venstre: Ulf Rasmussen, Lasse Hiis Bergh, Kristin Birgitte Hunderi,

Rune Hansen, Edvard Skagen, Siri Margrethe Andersen, Svein Anders Dahl

You may also like...