Strategi- og handlingsplan 2021-23

Da er vår nye Strategi- og handlingsplan klar etter at vi har fått  gode innspill fra flere – og disse er tatt med. Planen vil danne grunnlag for vårt innspill til revisjon av Kommunedelplan for Kvamskogen som sannsynligvis legges ut på oppstartshøring denne våren.

Strategi- og handlingsplan 2021-2024

 

 

You may also like...