Velkommen til Kvamskogen Vel

Vel gjennomført NM i orientering på Kvamskogen

«Først og fremst: Arrangementet ble 100% vellykket og tilbakemeldingene fra utøvere og forbund var veldig gode!

 

95% av løypene gikk godt utenfor hytteområdene på Kvamskogen, men skal vi inn/ut av Furedalen 2 ganger er det vanskelig å unngå bebyggelsen. Tusen takk for at vi fikk legge løypene innimellom/i disse områdene!  De siste dagene er benyttet til å hente inn poster og merkebånd i skogen – når denne uken er over skal alt være tatt inn.  Også en takk for at poster og annet i skogen har fått stått i «fred» – ikke én post eller merke er blitt rørt i løpet av dagene vi som arrangør har hatt område på «lån». …

Utbedring av skiløypen ved Kleiven

Styret i Kvamskogen Vel har samarbeidet med Kvamskogen Næringslag om utbedring avskiløypen mellom Kleiven parkeringsplass og Teigaberget. Selve arbeidet har bestått i å planere traseen samt legge dreneringsrør for å lede vekk vann.Det er også utført en del hogst for å gi bedre plass. Dette har vært et spleiselag mellom Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag. Utbedringen var ferdig og klar til bruk i starten av januar. Helgen 13.01 – 15.01 var det flottpreparert løype fra Jonshøgdi og helt ned til Kvamseter, som bildet viser.…

Åpning av Kvamskogen Landhandleri

Fredag 09.12.16 åpnet Kvamskogen Landhandleri i tidligere NAF Camping på Kvamskogen. Nå blir det gårdsbutikk med dagligvarer, lokale råvarer og bakeriutsalg. Men de lover også lokale ølsorter og varmmat. Det er Ove-Henning Børsvik som er mannen bak Kvamskogen Landhandleri. Han driver fra før Evanger Landhandleri som ble startet i 2014, etter at dagligvarebutikken i de samme lokalene la ned.…

Riktig bruk av bosscontainerne

Bosscontainerene som står på Kvamksogen er for «husholdningsavfall» fra hyttene. Desverre er det et problem at folk fyller containerne med gammelt innbo, byggningsafall etc. Dette fører til merarbeid og økte kostnader for BIR. Dette kan igjen medføre økte renovasjonsutgifter for alle på Kvamskogen. Bruk containerene til det de er ment for, og lever resten på gjennviningsstasjonene. Gjennvinningsstasjonen i Samnanger er åpen på søndag kveld, slik at folk kan levere avfallet på veg tilbake til byen.…

VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

Etter årsmøtet i 2015 valgte styret en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til ny hjemmeside. Arbeidsgruppen skulle også gi innspill til hvordan vi kunne kontakte medlemmene via sms eller e-post med henvisning til opplysninger lagt ut på hjemmesiden. På denne måten ville vi slippe dyre utsendelser av årsmøtepapirer og andre henvendelser til medlemmene. Gruppen har bestått av Bjørn Batalden, Øyvind Valland og Eva Grimstad.…

Nødplakat og Nødapp

Statkart har en flott gratisløsning som de kaller nødplakat, hvor du kan laste ned både kart over stedet der hytten din befinner seg og gps-koordinatene for hytten din. Denne kan være til god hjelp for deg på Kvamskogen viss uhellet skulle være ute når du er på hytten, og du trenger hjelp. Responstiden til Brannvesen/Røde Kors etc kan bli vesentlig kortere om de får en nøyaktig posisjon, som du leser av nødplakaten.…

Solfylte vidder

KVAMSKOGEN – VESTLANDETS PERLE FOR SKIENTUSIASTER

Av Eva Grimstad

Hytteeier på Kvamskogen i mer enn 30 år

Medlem i styret i Kvamskogen Vel

Det er dessverre et faktum at det har vært forfall og manglende utvikling på Kvamskogen i altfor mange år. Det er likevel også et faktum at bergensere fortsatt reiser på Kvamskogen for å gå på ski, enten de tar en tur til kjente steder eller satser på alpint. Reisetiden er ca. 50 min. fra sentrum.…