Uværsløypen får midler fra Kvam Herad

Arbeidet med «uværsløypen» eller «lavlandsløypen» på Kvamskogen er kommet nærmere gjennomføring. I budsjettet for 2020 setter Kvam Herad av kr. 150.000,- til planlegging og samarbeid med Kvamskogen Vel, næringslag og grunneiere. Takk til politikerne i Kvam herad, takk til ordfører og varaordfører som følger opp viktige saker på Kvamskogen.

Vedtaket lyder:

«4.Utvikling på Kvamskogen

Kvamskogen er eit viktig område for heradet. Heradet støttar blant anna ein moglegheitsstudie for området.

Parallelt med dette er det kome ynskje frå velforeininga om å gå vidare med arbeidet som gjeld tilrettelegging av turstiar og løyper (uversløype). Heradet ynskjer å bidra med administrativ hjelp og midlar til planlegging av prosjekta som kan lata seg gjennomføra innanfor allereie godkjente planar. Arbeidet må gå i samhandling mellom Velforeining , næringslag og grunneigarar.

Det vert sett av 150.000 kr til arbeidet. Finansiering: P 71182 (utvikling av Kvamskogen)»

 

 

 

You may also like...