Utvikling av sak om nedsatt fartsgrense over Eikedalen-Kvamskogen

Sak 10 Utvikling av sak om nedsatt fartsgrense.
Eva Grimstad har vært i kontakt med ordfører i Kvam og Vegkontoret i fylket.
Ordføreren kunne ikke si noe konkret om saken. Leder for planer fra Vegkontoret i Vestland fylke, sier følgende:
«Det er fortsatt Statens Vegvesen som er myndighet knyttet til skilt/fartsgrenser mv. Vegeier, Vestland fylkeskommune forbereder og tilrår.Partene, fylket, politiet og Kvam har i møte nylig ikke hatt sammenfallende syn. Han skal etterlyse status hos Svv og politiet.».

Kvamskogen Vel følger opp saken og har tro på at det blir gjennomført nedsatt fartsgrense over Kvamskogen. Deler vil få 70 km/t grense, mens store deler vil få 60 km/t. Kvamskogen Vel ga inn høring hvor vi krevde 60 km/t over hele Eikedalen og Kvamskogen.

You may also like...