Høringsuttalelse skredsikring Tokagjel

Kvamskogen Vel er høringspart for alle plansaker på Kvamskogen. I forbindelse av oppstart av kommunedelplan for Tokagjel, og høring for forslag til planprogram har vi spillt inn følgende forslag til Vegvesenet

Høringsuttalelse skredsikring av Tokagjel

Bergens Tidende omtalte høringsuttalelsen 08.06.18 i et innlegg «9000 hyttefolk på Kvamskogen vil ikke betale bompenger for trygger veg». Dette var ikke riktig sitert fra vår uttalelse, så følgende innspill ble sendt BT:

Feil sitat om Kvamskogen  i BT

 

 

 

You may also like...