Politistasjonssjef Terje Sperrevik om Kvamskogen

Det er fortsatt på alle måter trygt å ha hytte på Kvamskogen. Der er svært få innbrudd, lite kriminalitet, og få trafikkulykker. Med andre ord er det ingen store endringer ift hva som ble oppsummert på samarbeidsmøte i desember 2022.

Det som er endret siden da, er at det mellom Skarbekkdalen og Åreiane er blitt 60km fartsgrense. Den ble gjort gjelden fra tirsdag 12.07.23, og vi er enige om å møtes ila januar/februar 2024 for å diskutere hvordan vi opplever endring i trafikkbilde/adferden etter den ble iverksatt.

Dersom det er behov for bistand fra politiet i Kvam, kan følgende telefon benyttes

56 55 35 00, 02800 eller mailadresse post.vest@politiet.no

You may also like...