Author: Øyvind Valland

Høringsuttalelse skredsikring Tokagjel

Kvamskogen Vel er høringspart for alle plansaker på Kvamskogen. I forbindelse av oppstart av kommunedelplan for Tokagjel, og høring for forslag til planprogram har vi spillt inn følgende forslag til Vegvesenet…

Nytt styre i Kvamskogen Vel

 

Fra venstre: Knut Iversen, Harald Thomsen (nestleder), Eva Grimstad (leder), Øyvind Valland
(kasserer og it), Morten Mikkelsen (sekretær).To ekstra styrerepresentanter blir oppnevnt senere.

I sitt første møte ble det vedtatt at styret skal utarbeide en ny handlingsplan for Kvamskogen Vel.
Medlemmene vil bli tatt med i utarbeidelse av denne. Vi er dessuten opptatt av å følge opp innspill
fra årsmøtet…

Suppleringsvalg etter årsmøtet 2018

På årsmøtet 12. mars ble følgende styremedlemmer valgt:

– Morten Mikkelsen (Mødal) (ny)

– Knut Iversen (Gråsteinsdalen) (ny)

– Eva Grimstad (Teigaberg) (ny)

– Svein H. Kjørsvik (Kleiva) (gjenvalgt).

Øyvind Valland (Kvednaskogen), Harald Thomsen (Mødal) og Erik Bjerring-Hansen (Leiet) sto ikke på valg.

Etter valget var avsluttet meddelte både Erik Bjerring-Hansen (ikke på valg) og Svein H. Kjørsvik (gjenvalgt) at de trakk seg fra styret med umiddelbar virkning.Det er derfor nødvendig å foreta et suppleringsvalg på to nye styremedlemmer. …

Årsmøte 2018

Kvamskogen Vels årsmøte avholdes 12.  mars kl 19.00 i Krokatjønnvegen 11A  på Spelhaugen i Fyllingsdalen (like ved «Monolitten») Møtelokalet ligger i 2. etg. Inngang via vindeltrapp i glassutbygg. Det er rikelig med gratis parkeringsplasser like utenfor lokalet.  Nedenfor finner dere årsmøtepapirer. Ønsker dere disse i papirform til møtet kan dere printe de ut og ta med.

Bilde og kart over møtelokale

Årsmøtedokumenter:

Sakliste

Årsberetning 

Regnskap/budsjett

Revisors beretning

Vedtektsendringer

Valgkomiteens innstilling

 

 

 

 

 

 …

Faktura 2018

Faktura for medlemskap/parkering blir normalt sendt ut i januar. Grunnet overgang til nytt medlemsregister/økonomiprogram blir faktura sendt ut noe senere i år. Målet å få sendt ut faktura pr mail til så mange som mulig for å spare arbeid og porto. Vi har sendt ut en SMS/mail til alle medlemmer der de kan bekrefte eller endre kontaktinformasjon. Det er fortsatt rundt 100 medlemmer som ikke har svart på denne meldingen. Om noen har glemt å svare eller ikke har mottatt en slik melding er det fint om dere bruker dette kontaktskjemaet til å sende oppdatert adresse, telefon og epost til oss, så oppdaterer vi manuelt.…

Innføring av nytt medlemsregister

Kvamskogen Vel holder i disse dager på å gå over til et nytt medlemsregister. Den nye leverandøren heter Styreweb, og er en foretrukket leverandør med rundt 4000 foreninger i landet på kundelisten. Tanken med det nye systemet er at driften av foreningen skal bli vesentlig enklere og at driftkostnadene derfor skal gå ned. Vi ønsker f.eks å sende ut minimalt med brevpost til medlemmene i fremtiden, og vil basere oss på epost så langt det lar seg gjøre. I den forbindelse må vi være sikker på at vi har riktig kontaktinformasjon til alle medlemmer.…

Defekt bom på Leite parkeringsplass

Grunnet tyveri/hærverk mangler lesesøylen for innkjøring på Kvamskogen Vels parkeringsplass på Leite. Vi er i kontakt med leverandør som skal utbedre skaden. Inntil videre må lesesøyle på innsiden av bommen brukes til både inn- og utkjøring. Så snart snø og is er smeltet slik at vi kan trekke nye kabler vil den nye lesesøylen bli satt opp igjen.…

Vel gjennomført NM i orientering på Kvamskogen

«Først og fremst: Arrangementet ble 100% vellykket og tilbakemeldingene fra utøvere og forbund var veldig gode!

 

95% av løypene gikk godt utenfor hytteområdene på Kvamskogen, men skal vi inn/ut av Furedalen 2 ganger er det vanskelig å unngå bebyggelsen. Tusen takk for at vi fikk legge løypene innimellom/i disse områdene!  De siste dagene er benyttet til å hente inn poster og merkebånd i skogen – når denne uken er over skal alt være tatt inn.  Også en takk for at poster og annet i skogen har fått stått i «fred» – ikke én post eller merke er blitt rørt i løpet av dagene vi som arrangør har hatt område på «lån». …