Høringsuttalelse Teigaberg – Rindane

Reguleringsplan for Teigaberg – Rindane helt vest på Kvamskogen er ute på førstegangs høring.  Kvamskogen Vel har levert høringsuttalelse der vi i hovedsak er positive, men har en alternativ skiløype/gangveg trase for å oppnå en flatere stigning som vil gi bedre forhold for skiløpere.

Høringsuttalelse fra Kvamskogen Vel

Forslag til alternativ trase fra Kvamskogen Vel

Link til sak på kvam.no

You may also like...