Author: Eva Grimstad

Tunnelen under Kvamskogen er nå vedtatt å komme ut i Eikedalen

Dette er en gledelig nyhet for oss på Kvamskogen. Både Vestland fylke og Kvam herad har nå gjort vedtak om at slik må det bli. Vi er glade for at vårt ønske i denne sammenheng er blitt til virkelighet. Nå gjenstår den viktig kampen om nødvendig finansiering. Vi har tro på at våre politikere i Kvam og Vestland gjør en god og viktig jobb i den sammenheng. Vi i Kvamskogen Vel skal gjøre det vi kan overfor Storting og Regjering.

Dersom finansieringen kommer på plass i ny NTP – Nasjonal Transportplan – som blir vedtatt i 2021, kan tunnelen være ferdig i 2025-26.…

Jubileumsbok om Kvamskogen

Kvamskogen Vel ble stiftet i april 1971 og er altså 50 år i 2021. I den forbindelse skrives det i disse dager bok om utvikling på Kvamskogen de siste 50 år, med litt tilbakeblikk også på utviklingen fra 1800-tallet.

Det blir en flott bok på 200 sider med flotte bilder og mye informasjon. Vi vil i denne forbindelse senere også henvende oss til våre medlemmer for å få gode bilder fra ulike steder til ulike tider fra Kvamskogen.  Boken blir trykket i 1000 eksemplarer og blir ført i pennen av Eva Grimstad som tidligere har skrevet jubileumsbøker for skoler i Bergen sine 125-års jubileum og 150-års jubileum.…

Lavlandsløypen er planlagt for byggetrinn 1 og 2

Kvamskogen Vel planlegger disse utbedringene sammen med Kvamskogen Næringslag og Kvam herad. Kvamskogen Vel er prosjektleder for arbeidet og styremedlem Øyvind Valland er vår deltaker i arbeidsgruppen. Vi tar med oss disse forslagene til rullering av kommunedelpan for Kvamskogen, og vi vil søke om ytterlige midler fra Kvam herad til gjennomføringlen. Vi har pr. i dag fått tildeling på kr. 450.000,-. Kvamskogen Vel yter også midler til dette arbeidet, kr. 80.000,- i 2020 og dette vil følges opp i 2021 og 2022.…

Bli medlem av Kvamskogen Vel nå.

 

BLI MEDLEM I KVAMSKOGEN VEL

 

  • Som medlem i Kvamskogen Vel er du med på å påvirke utviklingen på Kvamskogen ved at foreningen vår er høringsinstans for offentlige planer

 

  • Du får også mange fordeler gjennom innspill til hvordan Kvamskogen Vel skal arbeide med stier og løyper

 

  • Du får 20 % på dagskort, halvdagskort hos Furedalen Alpin, Eikedalen Skisenter og 10 % hos Mo Sport i Norheimsund

 

  • Vel vitende om at sammen står hytteierene sterkere, har Kvamskogen Vel som mål å doble antall medlemmer.

Reguleringsplan sør for Jonshøgdi/Leite – oppklaring

Vi har i dag fått følgende oppklaring fra Kvam herad:

«Planen tek omsyn til skiløypene og det me har betrakta som skileikområde. Byggeområda er i tråd med kommunedelplanen for Kvamskogen.»

Med venleg helsing

 Heidi E. Ørjansen

Plan og byggesaksjef
Kvam herad

Kvamskogen Vel ønsker utvikling på Kvamskogen. Det innebærer bl.a. at vi ønsker bygging av flere hytter, slik kommuneplanen tillater.  Vi godtar derfor denne reguleringsplanen slik den nå foreligger.  Vi er nøye med at løyper og stier ivaretas og bygges videre ut.…

Reguleringsplan Kvamskogen sør for Jonshøgdi/Leite – hva med skiløyper og skilek?

Det er kommet mange henvendelser via FB vedrørende dette. Kvamskogen Vel har tatt kontakt med Kvam herad, reguleringsavdelingen og bedt om svar på om det er riktig at skiløypen og område for skilek blir ødelagt ved bygging av de 5 regulerte hyttetomtene i området.  Vi venter snarlig svar. Dersom det vil medføre problemer for løyper og skilek, har Kvamskogen Vel sendt klage på dette.…

Oppdatering om utviklingen for Tokagjelet og tunnel under Kvamskogen

Planfaglige i Vestland fylke har informert Kvam herad om sin vurdering av tunnel-alternativene. De anbefaler at tunnelen ender i Eikedalen. Til Kleven blir det 8.5 km og 5% stigning. Til Eikedalen blir det 9.3 km og 3,9% stigning. Planfaglig anbefales det å bygge til Eikedalen fordi prissatte og ikke prissatte konsekvenser tilsier det. Omsyn til miljø viser også at Eikedalen er det beste alternativet.  Utfordringen er finansieringen. Det mangler ca. 1 milliard. Derfor blir det viktig at posten «Rassikring» i Nasjonal Transportplan økes.…

Kvamskogen Vel har fått ny logo og Safa har produsert en buff i nydelig ull for oss

Kvamskogen Vel har fått ny logo og har produsert en buff i 100% ull hos Safa.

Elliot, Peter og Lisa liker buffen.  En fin presang til bursdag eller til jul.

Den koster kr. 200,- og kan bestilles hos eva-grim@online.no

Den kan ikke leveres før til høsten. Vi forsøker å få den lagt ut til henting hos Safa

og hos Landhandleriet. Den kan også kjøpes/leveres i oktober på medlemsmøtet.

Den betales med Vips.…

Utvikling av sak om tunnel under Kvamskogen, hva med rekkefølgekravet?

Sak 11 Utvikling av sak om tunnel.
Leder for planer i Vestland, Carl-Erik Nielsen sier:
I disse tider er det nærliggende at tilråding blir Kletten alene i Steinsdalen. Kleven/Kleiva eller Eikedalen på Kvamskogen. Finansiering blir fortsatt krevende. Kvam herad har ikke behandlet dette ennå.

Sak 12 Utvikling av sak om alternativ gangveg og rekkefølgekrav
På henvendelse til Carl-Erik Nielsen svarer han:
«Statens vegvesen er positiv til GS-veg NAF-Ungdomsheimen da dette forbedrer trafikksikkheten vesentlig.- og i lys av dette mener man at ifølge sektormyndigheten til Svv så er dette dekkende for delstrekningen.…

Utvikling av sak om nedsatt fartsgrense over Eikedalen-Kvamskogen

Sak 10 Utvikling av sak om nedsatt fartsgrense.
Eva Grimstad har vært i kontakt med ordfører i Kvam og Vegkontoret i fylket.
Ordføreren kunne ikke si noe konkret om saken. Leder for planer fra Vegkontoret i Vestland fylke, sier følgende:
«Det er fortsatt Statens Vegvesen som er myndighet knyttet til skilt/fartsgrenser mv. Vegeier, Vestland fylkeskommune forbereder og tilrår.Partene, fylket, politiet og Kvam har i møte nylig ikke hatt sammenfallende syn. Han skal etterlyse status hos Svv og politiet.».

Kvamskogen Vel følger opp saken og har tro på at det blir gjennomført nedsatt fartsgrense over Kvamskogen.…