Bli medlem av Kvamskogen Vel nå.

 

BLI MEDLEM I KVAMSKOGEN VEL

 

  • Som medlem i Kvamskogen Vel er du med på å påvirke utviklingen på Kvamskogen ved at foreningen vår er høringsinstans for offentlige planer

 

  • Du får også mange fordeler gjennom innspill til hvordan Kvamskogen Vel skal arbeide med stier og løyper

 

  • Du får 20 % på dagskort, halvdagskort hos Furedalen Alpin, Eikedalen Skisenter og 10 % hos Mo Sport i Norheimsund

 

  • Vel vitende om at sammen står hytteierene sterkere, har Kvamskogen Vel som mål å doble antall medlemmer. Det er i dag 670 medlemmer i Kvamskogen Vel. På Kvamskogen er det ca. 2400 hytter

 

  • Du får gratis medlemskap ut 2020. Et medlemskap i Kvamskogen Vel koster kr. 300,- pr. år

 

  • Gå inn på kvamskogen-vel.no og les vår strategi og handlingsplan og våre høringsuttalelser

 

  • Kvamskogen Vel anbefaler at alle hytteeiere på Kvamskogen betaler kr. 500,- pr. år til Kvamskogen Næringslag for preparering av skiløypene. Konto 3530.07.08577. Under halvpartene av hyttene på Kvamskogen betaler for løypeprepareringen. Skal vi få oftere kjørte løyper må flere betale og økonomien derfor styrkes

 

  • BLI MEDLEM I DAG OG VERV ET NYTT MEDLEM I DITT HYTTEOMRÅDE

 

You may also like...