Våre parkeringsalternativer

Kvamskogen Vel har to parkeringsplasser på Kvamskogen

Vi har en plass på Kleiven, med plass til 128 biler, og en på Leite like ved Jonshøgdi med plass til 273 biler. Her tilbyr vi våre medlemmer rimelig parkering ved å kjøpe parkeringsandel hos oss. Pr i dag er begge plasser fulle.

Ved spørsmål angående adgangsbrikker/mobilåpning, kjøp eller leie av plass etc, kontakt kasserer på mail: kasserer@kvamskogen-vel.no