Reguleringsplan Kvamskogen sør for Jonshøgdi/Leite – hva med skiløyper og skilek?

Det er kommet mange henvendelser via FB vedrørende dette. Kvamskogen Vel har tatt kontakt med Kvam herad, reguleringsavdelingen og bedt om svar på om det er riktig at skiløypen og område for skilek blir ødelagt ved bygging av de 5 regulerte hyttetomtene i området.  Vi venter snarlig svar. Dersom det vil medføre problemer for løyper og skilek, har Kvamskogen Vel sendt klage på dette.

You may also like...