Reguleringsplan sør for Jonshøgdi/Leite – oppklaring

Vi har i dag fått følgende oppklaring fra Kvam herad:

«Planen tek omsyn til skiløypene og det me har betrakta som skileikområde. Byggeområda er i tråd med kommunedelplanen for Kvamskogen.»

Med venleg helsing

 Heidi E. Ørjansen

Plan og byggesaksjef
Kvam herad

Kvamskogen Vel ønsker utvikling på Kvamskogen. Det innebærer bl.a. at vi ønsker bygging av flere hytter, slik kommuneplanen tillater.  Vi godtar derfor denne reguleringsplanen slik den nå foreligger.  Vi er nøye med at løyper og stier ivaretas og bygges videre ut. Det vil alle hytteeiere på Kvamskogen nyte godt av. Vi trenger også flere tiltak for hyttefolkene, både når det gjelder heiser, badeplasser, benker og spennende tiltak for barn.  Les vår utviklingsplan som ligger her på hjemmesiden.  Vi er aktivt med når kommunen nå reviderer kommunedelplan for Kvamskogen.

You may also like...