Oppdatering om utviklingen for Tokagjelet og tunnel under Kvamskogen

Planfaglige i Vestland fylke har informert Kvam herad om sin vurdering av tunnel-alternativene. De anbefaler at tunnelen ender i Eikedalen. Til Kleven blir det 8.5 km og 5% stigning. Til Eikedalen blir det 9.3 km og 3,9% stigning. Planfaglig anbefales det å bygge til Eikedalen fordi prissatte og ikke prissatte konsekvenser tilsier det. Omsyn til miljø viser også at Eikedalen er det beste alternativet.  Utfordringen er finansieringen. Det mangler ca. 1 milliard. Derfor blir det viktig at posten «Rassikring» i Nasjonal Transportplan økes. Saken kommer sannsynligvis opp i heradsstyret i Kvam i september. Vi krysser fingre og håper at flertallet i heradsstyret velger utgang i Eikedalen. Det blir viktig fremover at alle med politiske kontakter benytter disse, både lokalt,  og i forbindelse med finansiering, også mot Regjering og Storting.

You may also like...