Årsmøte 2020

Årsmøtet, onsdag 12. febr. 2020 kl. 18.00 på Krohnengen skole, nærmer seg. Vi viser til første innkalling som ble sendt pr mail 2.12.19. Årsmøtepapirer ligger nederst i dette innlegget.
Vi bemerker at møtet holdes på skolens personalrom  i 2. etg., og ikke som tidligere opplyst i gym.salen. Det er begrenset mulighet til å parkere på plassen pga vedlikeholdsarbeid.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være kommet til styret innen 31.01.20. Disse forslagene vil bli presentert her før årsmøtet.
De som  ikke har anledning til å møte på årsmøtet og derfor ønsker å gi fullmakt til et medlem som møter, kan gjøre det ved å gi en undertegnet fullmakt skriftlig til et medlem, eller sende en e-post til et medlem. Alle fullmakter må leveres inn ved inngangen hvor en får utlevert stemmesedler. Tekst på fullmakt kan være: FULLMAKT: Jeg “navn på fullmaktsgiver” gir herved “navn på den som får fullmakt” fullmakt til å stemme på vegne av meg på Kvamskogen Vel sitt årsmøte 2020.
En forutsetning for å stille som stemmeberettiget er at medlemskontingent for 2020 er betalt senest dagen før møtet.
Innkomne saker til årsmøtet:

You may also like...