Personvern for medlemmer

          Styrevedtak 13.2.19

1. Styret i Kvamskogen Vel viser til offentlige myndigheters krav til personvern for foreninger. KV følger de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer i denne sammenheng.

2. Personvern-erklæring: Kvamskogen Vel innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte og informasjonen blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benytter vi kun for å informere deg om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.

Kvamskogen Vel har følgende data registrert om medlemmene:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Evt. Gnr./bnr./veinummer til hytten

Vi benytter denne informasjonen for å informere om våre aktiviteter og for fakturering av medlemsavgift. Når det kommer ny eier av en eiendom slettes informasjon om den forrige eieren. Når styremedlemmer går ut av styret, slettes den informasjon de måtte ha i denne sammenheng.

Det vises ellers til Vellenes Fellesorganisasjons hjemmeside om GDPR. www.velnett.no

3. Tidligere styremedlemmer/andre som har mottatt personopplysninger om KV sine medlemmer, bes lette disse umiddelbart. Dette innarbeides som rutine.

You may also like...