Edvard Skagen

Jeg har brukt Kvamskogen «hele livet». I barne- og ungdomsår var Kvamskogen for meg skiturer. I 1980 skaffet vi oss «ett sted å være», og da ble det en helårs destinasjon. De først 9 årene var det campingvogn som huset oss mellom flotte turer til fots og på ski. Vi har siden 1989 hatt hytte i Byrkjesetevegen.


Er nå pensjonist, og bruker hytten hele året. Og for å sitere barnebarna så «har bestemor og bestefar hytte i byen og så bor de på Kvamskogen» For oss er Kvamskogen gode friluftsopplevelser gjennom turer og trening, og et sted hvor vi trives sammen med hyttenaboer og alle de trivelige mennesker som vi treffer ute i terrenget.


Som yrkesaktiv jobbet jeg mesteparten av tiden med salg og salgsledelse på nasjonalt nivå. Den største delen av dette i forskjellige selskap i Orkla-konsernet.


Jeg har oppfattet at styret i Kvamskogen Vel i de senere år har jobbet godt og fått til positivt samarbeid med viktige aktører her oppe. Og ikke minst kommet godt i gang med å gjøre området tilgjengelig for enda flere. Det var derfor lett å si ja til å stille til valg som styremedlem for en periode.


For meg er det gjeldene planverk styrende for mitt fremtidige arbeid i styret. Selv har jeg 4 pkt som jeg «brenner» for og mener er viktige for å gjøre Kvamskogen enda mer tilgjengelig for flest mulig i alle livets faser. Disse står også i gjeldene Strategidokument, så det blir ingen interessekonflikt mellom egne ønsker og arbeidet i styret:


– Fortsette med utvidelsen av sti- og turveinettet
– Flere «skibroer» for enda bedre vinterløyper og for å bli mindre avhengig av store snømengder
– Flere og bedre merkede turer/stier
– Fortsette arbeidet med å øke antall medlemmer i Kvamskogen Vel