Edvard Skagen

Mobil: 932 32 230

E-mail: ed-ska@online.no

Jeg har brukt Kvamskogen «hele livet». I barne- og ungdomsår var Kvamskogen for meg skiturer. I 1980 skaffet vi oss «ett sted å være», og da ble det en helårs destinasjon. De først 9 årene var det campingvogn som huset oss mellom flotte turer til fots og på ski. De siste 34 har vi hatt hytte i Byrkjesetevegen.

Er nå pensjonist, og bruker hytten hele året. Og for å sitere barnebarna så «har bestemor og bestefar hytte i byen og så bor de på Kvamskogen»

For oss er Kvamskogen gode friluftsopplevelser gjennom turer og trening, og et sted hvor vi trives sammen med gode hyttenaboer og alle de trivelige mennesker vi treffer ute på tur.

Som yrkesaktiv arbeidet jeg mesteparten av tiden med salg og salgsledelse på nasjonalt nivå. Den største delen av dette i forskjellige selskap i Orkla-konsernet.

Jeg ble valgt til styremedlem på årsmøte i 2022, og har med glede deltatt i styrearbeidet som nestformann fra da. Styret har arbeidet med mange forskjellige saker i denne perioden. Det har vært både givende og hyggelig å oppleve velviljen og positiviteten i møter med både kommune og lokalt næringsliv. Mest tid siste år er brukt til å realisere Lavlandsløypen fra Tokagjel til Leiteplassen. Vi har fått mye positive tilbakemeldinger, og opplever at løypen er flittig brukt. Så da jeg av valgkomitéen ble spurt om å bli styreleder for inneværende periode, var det etter ett år med positive opplevelser, lett å svare ja.

Jeg 4 pkt som jeg «brenner» for i mitt virke for Kvamskogen Vel. Disse mener jeg er viktige for å gjøre Kvamskogen enda mer tilgjengelig for flest mulig i alle livets faser. De står også i gjeldene Strategidokument, så det blir ingen interessekonflikt mellom egne ønsker og arbeidet i styret:

  1. Fortsette med utvidelsen av sti- og turveinettet
  2. Flere «skibroer» for enda bedre vinterløyper og for å bli mindre avhengig av store snømengder for å kunne krysse elver og bekker
  3. Flere og bedre merkede turer/stier
  4. Fortsette arbeidet med å øke antall medlemmer i Kvamskogen Vel