Endelig gjennomslag for redusert fartsgrense over Kvamskogen!

Kvamskogen Vel har jobbet intenst de siste 2 årene overfor Vegkontoret og politikere. Det er Vegkontoret som har myndighet til å sette fartsgrenser, og de har nå foreslått at fartsgrensen fra Kleiva til Tokagjelet settes ned fra 80 km/t til 60 km/t. Kjempebra! Det er dette vi har jobbet for.

Vi ønsket imidlertid at fartsgrensen skulle settes ned til 60/km/t helt fra Fossen Bratte-tunnelen, gjennom Eikedalen og helt til Tokagjelet. Dette har vi dessverre ikke fått gjennomslag for. Fartsgrensen i Eikedalen fortsetter med 70 km/t . Fra Teigabergtunnelen er fartsgrensen i dag 80 km/t. Den settes kun ned til 70 km/t frem til Kleiva, og så blir det altså 60 km/t på resten av strekningen over Kvamskogen.

Vi er veldig glade for at vi nå får nedsatt fartsgrense over hele Kvamskogen. Vi vil imidlertid fortsatt jobbe for at fartsgrensen blir satt ned til 60 km/t helt fra Fossen Bratte tunnelens åpning mot Eikedalen.  Vi vil gi høring på dette, og vil be politikere i Kvam herad og Samnanger kommune om å gjøre det samme.

You may also like...