Referat Årsmøtet 2020

 

Årsmøtet 2020 ble holdt på Krohnengen Skole, onsdag 12.02.20. Totalt 41 personer møtte opp. Under finner du signert protokoll fra møtet.

Protokoll fra årsmøtet 2020

 

You may also like...