Oppdatering lavlandsløypen

Endelig har regnet avtatt, og arbeidet med de første strekningene av  lavlandsløypen pågår for fullt. I traseen fra Kvinnhoden til Aktiven er maskinarbeidet i hovedsak ferdig og bare noe håndarbeid gjenstår.  Gangvegen er allerede flitting brukt av turgåere!                         

 

I trassen over Skarbekken er massetransporten i gang. Her vil det også bli lagt ned fiber til fremtidig nettutbygging fra Kvamnet.

Med disse strekningene blir det sammenhengende veg/gangveg fra Tokagjel til NAF. Vi ønsker alle velkommen til å ta i bruk de nye stiene. Her kan man både gå og sykle, men det er viktig å påpeike at disse nye strekkene ligger i område regulert til sti/løype og all bruk av motorisert kjøretøy er forbudt. Det er også viktig at syklende opprettholder vikeplikt for gående.

 

You may also like...