Referat fra dugnadsmøte

Som nevnt i et innlegg tidligere, ønsker vi å etablere en dugnadsgruppe for bedre stier på Kvamskogen. Her følger referat fra møte i dugnadsgruppen 24.05.19:

Følgende vedtak ble konkludert og vedtatt

Dugnadsarbeidet er frivillig og skal primært konsentrere seg om utbedring av stier der flest folk ferdes. Det vil bli oppfordret til flere deltakere gjennom nabokontakt , hjemmesiden og ved mailutsendelser. (Denne oppsummeringen vil bli lagt ut på hjemmesiden.)

Nevnte områder av interesse for utbedring denne sommeren og tidlig høst, er stien mellom Byrkjesæter og Steinkvannsdalen, stien fra Jonshøgdi mot Skeiheii, stiene rundt Heiavann og Fossdalen, Stien mellom Mødalen og Gjeitelivegen og ved Løkjen området ved Longvotno

Hytte-eiere i disse angitte områdene kan ta kontakt med undertegnede.

Skiløype trasèrer er og blir et samarbeidsprosjekt mellom Kvamskogen Næringslag og Kvamskogen Vel, da her trengs tyngre maskinelt arbeid og medfører bevilgning av større økonomiske midler. Målet er å knytte sammen eksisterende veier og grusganger til en lavtliggende «uværsløype» som kan benyttes av alle. Skiløypene må flere steder dreneres og forsterksterkes og gruses på duk i ca 1,4 m bredde. Dette vil også avhjelpe preparing vinterstid. Et eksempel på utført arbeid, er trasèn mellom Furedalstrekket og Røde Korshytten i Mødalsvegen.

Dugnadsgjengen og alle interesserte:  Utbedring av stier skal gjøres så enkelt  og skånsomt som mulig, ved at man kutter mindre trær og kutter kvister som åpner stiene bedre og gir bedre passasje og fremkommelighet. Klopper kan etableres i våte og sølete områder ved å legge ned stein og småtrær, samt at man forsøker å lede vekk overvann. Eksempler på dette ser man på byfjellene og Smøråsfjellet bl.a. Får vi god deltakelse og behov for noe større redskaper som motorsag, trillebår , arbeidstøy o.l. er målet å etablere en redskapsbu et sentralt sted på Skogen, men vi må først komme i gang og se omfang og interessen for å forbedre turmuligheten i våre fantastiske omgivelser.

Dugnadsgruppen vil konsentrere seg om stier i områder med krattskog o.l. og ikke i høyere områder med liten vegetasjon. På noe sikt vil stiene få bedre merking og legges inn på nye løypekart når disse revideres.

Det oppfordres at flere hytte-eiere og deres familie og venner slutter seg til dette dugnadsarbeid. Forslag til stier som trenger utbedringer, mottaes med stor glede.

For Dugnadsgjengen

Harald Thomsen

Mobil: 93416880

Harald.thomsen@thomsen.no

You may also like...