Svein Anders Dahl

Tidlig i 70-årene traff jeg min kone og ble hektet på henne og «Furunabben», som var hennes families hytte ved Jonshøgdi. En hytte vi senere overtok.


Jeg er nå «deltids pensjonist» og nyter å ha «hverdags helger» på hytten. Etter 50 år «på Skogen» finner jeg fortsatt nye turmål og opplevelser, og jeg har lyst å bidra til at Kvamskogen blir styrket og ivaretatt som rekreasjonsområde for dagens brukere og kommende generasjoner.


Min yrkesbakgrunn er fra markedsførings- og lederjobber i flere vestlandsbaserte virksomheter, samt egen virksomhet. Dette har gitt meg erfaring fra styrearbeid i bedrifter av ulik størrelse og flere interesseorganisasjoner, og jeg har 9 år bak meg som styreleder i TIF Viking.


Viktige saker for Kvamskogen er: bedring av de trafikale forholdene, videreføring av det gode arbeidet med stier og skiløyper, styrket service- og tjenestetilbud og vern om naturverdier. Mye av dette krever samarbeid mellom brukere, næringsinteresser og myndigheter.