Gode nyheter

Vindturbiner:

Det ser ut til at vi unngår å få vindturbinanlegg på Kvamskogen! Miljødirektoratet setter foten ned for vindkraft i deler av kvammafjellene. «Analyseområdet inneholder noen av de mest sentrale friluftsområdene i fylket, særlig med utgangspunkt i Kvamskogen og Bergsdalen. Området er et viktig utfartsområde for bergenserne og har regional betydning for friluftslivet».

Løypetilskudd fra Samnanger kommune:

Etter søknad fra Kvamskogen Vel, har Formannskapet i Samnanger kommune bevilget kr. 15.000,- til Kvamskogen Vel til løypepreparering på Kvamskogen i 2019.

Samarbeid med Kvam  og Samnanger kommuner:

Kvamskogen Vel har hatt svært positive møter med Kvam og Samnanger kommuner i januar 2019. Vi er enige om mye når det gjelder videre utvikling på Kvamskogen, og ordførererne og rådmennene i begge kommuner ønsker samarbeid med Kvamskogen Vel når det gjelder utvikling av Eikedalen-Kvamskogen. Kvam kommune skal igang med ny kommunedelplan for Kvamskogen til høsten, og Kvamskogen Vel er invitert med i dette arbeidet. De er svært godt fornøyd med Kvamskogen Vel sin Strategi- og handlingsplan 2018-21, og vil benytte denne i det videre arbeidet med kommunedelplanen. Viktige saker for oss er midlertidig nedsatt fartsgrense til 60 km/t, få bort rekkefølgekravet og få etablert en lavlandsløype/sti som på sikt kan bli en lysløype.

Samnanger kommune arbeidet også med ny kommuneplan hvor Bjørkheim blir kommunens nye senterområde. De jobber bl.a. for å få vinmonopol der. Til sommeren har de på plass en ny badeplass, og et flott bibliotek er allerede på plass. Snart vil de også åpne en pizza restaurant på Bjørkheim.

Kvamskogen Vel har innledet et samarbeid med SAFA. De vil produsere «hals» i ull for oss med vår logo. Bilde og informasjon om priser og kjøp vil bli lagt ut på hjemmesiden. Vi håper våre medlemmer vil benytte seg av tilbudet, og de som verver 3 nye medlemmer, vil få denne i gave.

Samarbeid med Kvamskogen Næringslag og Næringshagen i Hardanger:Kvamskogen Vel har et godt samarbeid med Næringslaget. Vi støtter 100% opp om den flotte gangstien de har planlagt fra Landhandleriet til Ungdomsheimen. Gang/sykkel-stien er ment å dekke inn rekkefølgekravet midlertidig, inntil ny tunnel, evt. annen gang- og sykkelveg er på plass. Det er foreløpig Fylkesmannen som har satt foten ned for at rekkefølgekravet fjernes når denne gang-vegen er på plass, og Kvam kommune vil ta saken til departementet om Fylkesmannen ikke trekker sin innsigelse.

Næringshagen i Hardanger er etablert av offentlige myndigheter og SIVA og det er ca. 45 næringshager spredd i distriks-Norge. Et av kriteriene for Næringshagen i Hardanger er at de skal etablere og videreutvikle relevante, verdiskapende nettverk. Her kommer Kvamskogen Næringslag og Kvamskogen Vel inn.

Overordnet måletting for prosjektet på Kvamskogen er: Utvikling av Kvamskogen som reiselivsprodukt og næringsveg. «Utvikling av et reisemål«. Det er Kvamskogen Næringslag som er oppdragsgiver.

Kvamskogen Vel vil samarbeide med Næringslaget og Næringshagen fremover.

You may also like...