Dugnad for stier på Kvamskogen

Styret i Kvamskogen Vel ønsker å legge til rette for å gjøre stiene på Kvamskogen bedre. Vi har derfor laget et skriv som blir hengt opp på Kvamskogen i sommer, der vi ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å være med på et sånt prosjekt. Vi har leid en container som er plassert like ved hovedvegen, ved hytten til Norheimsund Røde Kors. Her vil stille med redskaper som trengs for å gjøre enkle utbedringer som grøfting, klippe/sage greiner, litt materialer til enkle broer som på bildet eller klopper over myrer. Vi er også interessert i tips om stier som trenger rydding eller utbedring, eller problempunkter som kan være vanskelige å passere etc.  Vi vil kontakte grunneier for løyve ved eventuelt arbeid om vil kreve det.

Dugnadsskriv 

En god grunn til å gjøre dette på dugnad er at det vil gi oss mulighet til å søke støtte til turstier fra Kvam kommune. Pr i dag har vi flere prosjekt som har blitt finansiert av Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag i fellesskap.  Ved å legge til dugnadsinnsats kan vi få støtte til større arbeid som krever innleie av entreprenør.

 

You may also like...