Vår høringsuttalelelse til nedsatt fartsgrense

Særskild fartsgrense over Kvamskogen i Kvam herad

Det vises til kopi av brev fra Statens vegvesen, datert 11.10.2019 om ny fartsgrense over Kvamskogen. Vi setter stor pris på dette initiativet.

Kvamskogen Vel representerer 651 av de 2400 hyttene på Kvamskogen. De aller fleste hytteeiere støtter imidlertid en fartsreduksjon fra 80 km/t til 60 km/t.

Med ca. 9000 hyttebrukere på Kvamskogen, og svært mange dagturister, har Kvamskogen Vel gjennom en årrekke bedt om at fartsgrensen reduseres til 60 km/t. Vi har ment at 80 km/t på en veg uten fortau eller annen form for gangareal, er uholdbart mht trygghet og miljø. Hytteeiere på Kvamskogen har derfor ikke hatt noen forståelse for en fartsgrense på 80 km/t her.

Vegavdeling Hordaland foreslår nå å redusere fartsgrensen fra Teigabergtunnelen til Kleiva fra 80 km/t til 70 km/t og fra Kleiva til Tokagjelet fra 80 km/t til 60 km/t. Vi er glade for dette forslaget.
Det blir imidlertid ikke foreslått noen fartsreduksjon fra utgangen av Fossen bratte tunnelen til Teigaberg. Fartsgrensen her er og blir 70 km/t.

Kvamskogen Vel ønsker at fartsgrensen fra Fossen bratte tunnelen til Kleiva også settes til 60 km/t.

Vi håper at 9000 årlige hyttebrukere og svært mange dagturister i vinterhalvåret på Kvamskogen og i Eikedalen kan få gjennomslag for dette ønsket.

Vennlig hilsen
KVAMSKOGEN VEL

Eva Grimstad
styreleder

You may also like...