Velkommen i Lavlandsløypen alle Kvamskogens venner!

Som jeg skrev i forrige oppdatering var det kun en liten veistubb som manglet på at vi kan gå tørrskodd og sikkert fra Tokagjelet til vestsiden av Vetlavatne, og det med kun én krysning av hovedveien. Nå er også den «stubben» blitt gangbar vei, og løypen klar til bruk, og dette på under ett år etter starten fra Byrkjesetevegen!!!😊

Fra parkeringsplassen ved Tokagjelet og til Vetlavatne er det ca 7,5 km.

Se løypekartet her:

Bygging av stier og løyper – Kvamskogen Vel (kvamskogen-vel.no)

Vi har igangsatt arbeide med skilter som vil gjøre det enklere å vite hvilken vei en skal gå de stedene løypen går over i eksisterende veier.

Vi «prøvegikk» løypen lørdag 25.09. – flott tur i nydelig vær! På vår vandring traff vi mange smilende turgåere, og alle var enige om at det var et flott tiltak som mange vil ha stor glede av.

Jeg passet selvfølgelig på å fortelle at det var Kvamskogen Vel som tok initiativ til løypen, og ba alle dem som ikke allerede var innmeldte, om å melde seg inn. Og det kan også DU gjøre hvis du ikke er medlem – ett års medlemskap koster kun kr 350,-! DU kan enkelt gjøre det på denne siden:

https://www.kvamskogen-vel.no/bli-medlem-2/

Det hadde ikke vært mulig å få til dette uten godt samarbeide, og viser at når alle vil, får vi det til her oppe på Skogen! Vi i Kvamskogen Vel vil derfor takke alle grunneiere som har gitt tillatelse til at løypen kunne legges der den nå ligger. Vi vil også takke alle som har bidratt til finansieringen: Kvam Herad ved Kraftfondet, Kvamskogen Næringslag, Sparebankstiftelsen Hardanger, Sparebanken Vest, dem som har bidratt på Spleis, og medlemmene i Kvamskogen Vel – uten penger – ingen løype!

Og helt til slutt, men ikke minst, takk til Henrik Steine AS ved Henrik Steine for flott utført arbeid og godt samarbeid. 😊

For styret i Kvamskogen Vel Edvard Skagen

You may also like...