Strålende fremmøte på medlemsmøtet på Kvamskogen 11.10.19

Det var striregn og ikke særlig hyggelig ute. Vi tenkte kanskje folk enten hadde reist til byen, eller ikke reist på Kvamskogen i det hele tatt pga dårlig vær nesten hele uken. Men der tok vi heldigvis feil. Ca. 80 medlemmer møtte opp. Sakene vi tok opp og informerte om var svært viktige for utviklingen på Kvamskogen. Det var følgende saker:

  • NEDSATT FARTSGRENSE OVER KVAMSKOGEN
  • TUNNELALTERNATIV UNDER KVAMSKOGEN – TILRÅDING FRA VEGKONTORET – VÅR TILRÅDING
  • RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KVAMSKOGEN – VÅRE INNSPILL (kommer i egen sak)
  • MULIG OPPHEVING AV REKKEFØLGEKRAVET?
  • FÅ PÅ PLASS EN «UVÆRSLØYPE» EN LAVLANDSLØYPE FRA EIKEDALEN TIL TOKAGJEL MED LYS
  • BIDRA TIL FLERE GODE STIER OG TURVEGER, OG FLERE OG BEDRE LØYPER
  • SIKRE ØKT ØKONOMISK STØTTE TIL TO LØYPEMASKINER
  • SPØRSMÅL KNYTTET TIL VANNMÅLERE
  • PLASSERING AV FORENINGENS HJERTESTARTER UTENFOR LANDHANDLERIET

Det kom flere innspill fra salen. Disse vil bli fulgt opp. Arbeidet for styret er å ha møter med politikere i Kvam og Samnanger. Vi vil også følge opp kontakten med Hordaland Idrettskrets  og Skikretsen  De er gode støttespillere for å få til en lysløype på Kvamskogen.

For å få gjennomslag i kommunene for våre saker, er det viktig at vi har mange medlemmer. Vi har pr. i dag 650 medlemshytter og av disse er 94 nye medlemmer innmeldt de siste to årene.  Dette lover bra. Men det er 2400 hytter på Kvamskogen, så vi håper våre medlemmer vil bidra til å verve flere. Fra oktober 19 til januar 20 vil medlemsskapet være gratis.

Vi vil også følge opp Kvam og Samnanger kommune og  Bergen og Omland Friluftsråd. Samarbeidet med næringsliv og grunneiere er godt og blir viktig fremover.

 

You may also like...