Vann- og avløpsgebyr på Kvamskogen.

Det er kommet klager fra hytteeiere om at vann- og avløpsgebyret har steget uforholdsmessig mye ved siste faktura. Et lite tilbakeblikk: Da det ble bygget ut vann- og avløp på Kvamskogen, var Kvamskogen vedtatt i Kvam herad som et eget avgiftsområde i denne sammenheng. Det innebar f.eks. at tilknytningsavgiften ble satt til det dobbelte av det som ble krevet i resten av kommunen. Dette ble endret i 2017, da utbyggingan av vann- og avløp på Kvamskogen var omtrent i mål. Evt. overskudd i denne sammenheng, skal, etter loven, tilfalle brukerne/de som har betalt. Opparbeidet overskudd/fond ble nullstilt i 2018/19, noe som førte til reduserte gebyr for dette året.

Nå er det vedtatt i Kvam herad at Kvamskogen skal være vanlig abonnent. Hytteeierne på Kvamskogen må derfor nå være med på å betale for ferdigstilling av flere større prosjekt ellers i kommunen, bl.a. renseanlegget på Notanes i Øystese. Slik blir hytte-eierne først, alene, krevd for alle kostnadene ved utbygging av vann- og avløp på Kvamskogen, for så å skulle bidra likt til bl.a. utbygging av renseanlegg m.m. i hele kommunen. Det er et tankekorts hvoran hytte-eierne på Kvamskogen må bidra dobbelt økonomisk på denne måten. I tillegg betaler hyttene ca. 9 mill.kr. årlig i eiendomskatt. Hva får vi igjen for dette?

You may also like...