NY UTVIKLING PÅ KVAMSKOGEN

 Kvamskogen Vel samarbeider med Kvam herad og Kvamskogen Næringslag for å fremme ny og god utvikling for alle som bruker Kvamskogen som fritidsarena sommer og vinter.

Vi er godt i gang med å knytte sammen stier og løyper, slik at vi får sammenhengende områder med gode gang- og sykkelmuligheter om sommeren og bedre løypemuligheter om vinteren.

Vi har fått midler fra Kvam herad v/kraftfondet til deler av arbeidet vi nå er i gang med, og Kvamskogen Vel går også inn med egne midler.

Vi  håper vi i løpet av en 2-3-års periode kan ha på plass en flott lavlandsløype som gir muligheter for alle fra Eikedalen til Tokagjel til å ta turer her, sommer som vinter. Vi ønsker også å få til en lysløype med tiden.

Vi tar imot innspill fra brukere av Kvamskogen til andre prosjekter vi bør se nærmere på.

Vi vil støtte videre utvikling av Aktiven, Furedalen Alpin og Eikedalen Skisenter. Vi støtter videre utvikling av Landhandleriet.

Kvamskogen Vel er 50 år i april 2021. I den forbindelse skriver vi en bok om utviklingen på Kvamskogen de siste 50 år, med litt tilbakeblikk også fra tidligere tider.  I den forbindelse ønsker vi å få bilder fra gammel tid og frem til i dag, til bruk i boken.  Send inntil 3 gode bilder med stedsnavn og navn på den som har tatt bilde og evt. personer på bildet til eva-grim@online.no

Vi har god digital kontakt med våre medlemmer og har også god kontakt med alle på Kvamskogen via FB-siden Kvamskogens Venner.  Vi håper alle melder seg på denne FB-siden, her vil vi informere om utvikling på Skogen og alle kan komme med innspill og fortelle om gode turer dere har hatt, gjerne med bilder. Det er ca. 2500 hytter og campingvogner på Kvamskogen. Alle bør knytte seg til FB-gruppen Kvamskogens Venner.

Vi er i dag ca 700 medlemshytter i Kvamskogen Vel –  og har god plass til flere medlemmer. Det er gratis å melde seg inn før jul, etter nytt år koster det kr. 300,- pr. år. Jo sterkere foreningen blir, jo større innflytelse får foreningen på utviklingen av Kvamskogen. Verv et nytt medlem i dag. Gå inn på hjemmesiden vår og les vårt forslag til utviklingsplan de neste 3 årene. Kom med innspill, den vedtas endelig på årsmøtet i  april 2021.

 

You may also like...