Ny gangveg fra Furedalen til Mødalsvegen

Som mange kanskje har sett har det blitt etablert en ny gangveg fra Furedalen til Mødalsvegen. Dette har alltid vert et myrlendt område det har vert vanskelig å passere tørrskodd i sommerhalvåret. Kvamskogen Vel har fokus på å utbedre stier og løyper på Kvamskogen. Vi har jobbet med denne løypa en stund med tanke på sommerbruk, samtidig som Kvamskogen Næringslag har ønsket å tilrettelegge løypa bedre for vinterpreparering. Like før vinteren lyktes vi i å få finansiert og bygget begge deler, som et økonomisk samarbeid mellom Kvamskogen Vel, Kvamskogen Næringslag og Kvam Herad. Arbeid ble utført av Henrik Steine AS. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på den nye løypen, og legger ved noen bilder tatt nå i sommer. Velforeningen jobber videre med stiprosjektet, der vi vil jobbe for å etablere flere slike gangveger mellom hyttefeltene.

 

 

 

 

 

 

You may also like...