Kjempegod avtale med Kvamnet AS til våre medlemmer

Det er gledelig å kunne fortelle at vi har inngått en meget god avtale for våre medlemmer med Kvamnet AS

Avtalen gjelder fra 1.1.2021 er som følger:

Kvamnet gir følgende tilbud til medlemmer av Kvamskogen Vel for nye abonnement  hos Kvamnet AS:

  1. Installasjon/etablering for alle tre abonnementstyper:

Det gis 30% rabatt til medlemmer av Kvamskogen Vel på standard installasjonspris.

  1. Månedsavgift for alle abonnementer:

Det gis gratis installasjonsmåned og gratis neste måned for medlemmer av Kvamskogen Vel.

Dette vil til sammen gi ca. 1500 kr i rabatt til sammen.

Det er viktig å presisere at trådløst nett er avhengig av at en har fri sikt til hyttene fra basestasjonen/masten.  Tilknytning kan ta 2-3 uker.

Når det gjelder fiber er utbyggingstiden kalkulert til ca. 6 mndr.  Vinteren kan gjøre utbyggingstiden lengre.  Ikke alle hytter vil kunne få fiber de første årene.

TV-tilbud:

Kvamnet er Get partner (eller Teliapartner som det heter nå.)

De kan levere TV kanaler over Internett dersom det er installert på hytten.  Medlemmer i Kvamskogen Vel vil også få 30 % rabatt på en slik installasjon samt fri installasjonsmåned og første hele måned etter det.  Telia har gode kanalvalg på Start pakken, de har også en mini pakke med ca 10 – 15 kanaler som er prisgunstig og de har filmer til leie over Internett.

For å få medlemsrabatt må dere opplyse medlemsnummer i Kvamskogen Vel.

Priser uten rabatt:

Priser fra Kvamnet AS:

Etablering Leie pr. måned Kapasitet
Hytteabonnemennt Trådløs 2910 349 25/25
Standard Trådløs 1830 539 50/50
Hytteabonnemennt Fiber 4910 399 100/100
Standard Fiber 1830 589 100/100

 

 

 

You may also like...