Tilskudd til Kvamskogen Vel til videreføring av sti-prosjektet

Fra Skarbekkdalen mot Kvednaskogen

Kvamskogen Vel har søkt flere om tilskudd til sti-prosjektet. Prosjektet startet i 2020 og er planlagt ferdig i 2024 med stier/løyper fra Eikedalen til Tokagjel. Kostnadsrammen er ca. 2 mill. kr. Vi har mottatt støtte med kr. 450.000,- fra Kvam herad, Kraftfondet i 2020 og har i gårsdagens møte (17.6.21) blitt tildelt ytterligere kr. 150.000.-. Det takker vi for, men vi trenger langt mer skal vi komme i mål. Kvamskogen Vel bidrar med til sammen ca. 230.000,- for 2020/21, og Sparebankstiftinga i Hardanger har gitt tilskudd både i 2020 og i 2021 med til sammen 65.000,-. Vi takker for tilskudd til vårt viktige prosjekt. Sti-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kvamskogen Vel, Kvam herad og Kvamskogen Næringslag. Vi ser frem til tilskudd også fra Næringslaget og grunneiere på Kvamskogen. Dessuten legger vi snart ut en Spleis for del av prosjektet.

Oppstart av sti fra Skarbekkdalen mot Byrkjesetevegen

You may also like...