Røde Kors Hjelpekorps – våre viktigste venner på Kvamskogen😊

Søndag 22.10.23 gjennomført de tre hjelpekorpsene som er på Kvamskogen; Norheimsund-, Bergen- og Arna & Åsane Røde Kors Hjelpekorps møte for å planlegge for vintersesongen 23/24.

Kvamskogen Vel ble invitert til å delta for å informere om aktivitetene og målene våre, samt å se hvordan vi fremover kan dra nytte av hverandre. Fra vårt styre møtte Martin Hlinka og undertegnede.

Vi hadde gode diskusjoner, og ble enige om å at snakke sammen skaper bedre forståelse for hva som er viktig for Hjelpekorpsene og for oss i Kvamskogen Vel. Informasjon til alle som ferdes på Kvamskogen er viktig både for dem og oss. Vi ønsker derfor at de som oss, bruker vår Facebook side «Kvamskogens Venner» for å gi informasjon om sine aktiviteter, enten det gjelder øvelser, varekjøring eller andre ting som kan være nyttig for oss andre å kjenne til.

Alle som deltar i aktivitetene til Røde Kors er frivillige og ulønnet. De trener og har vakter for at DU og alle oss andre kan ha trygghet for at vi blir tatt vare på hvis uhell skjer. Og for dem som ikke kan kjøre frem til hytten, så er det bare å ringe, så stiller de med snøscooter slik at du slipper å slite – hvis du ikke vil det.

Etter møte har jeg hatt en samtale med Ingeborg Steine Jensen, Korpsleder i Norheimsund Røde Kors Hjelpekorps

Ingeborg sammen med Lars Audun Torvik og Astrid Sundfjord i Sparebanken Vest.

Jeg har vert medlem i Hjelpekorpset siden høsten 2011

Grunnen til at det ble Hjelpekorpset var i utgangspunktet for å utfordre meg selv sosialt, men også fordi det var litt «selvsagt» at når man var 16 år, så skulle man melde seg inn i hjelpekorpset.

Det gir meg mye å vite at jeg har god kunnskap til å hjelpe andre ved behov. Synes det er betryggende at jeg kan være med på å bidra til at familier til savnede skal få se sine kjære igjen. Det beste med å være med er det sosiale nettverket man får i Røde Kors. Alle i Røde Kors er imøtekommende og hjelpsomme.

Jeg vet ikke hvor mye tid jeg bruker her i Hjelpekorpset, men til tider blir det mye. Veldig lite aktivitet mellom mai og august, men en del mer resten av året. Blir fort ett snitt på mellom 5 og 10 timer i uka i vinterhalvåret.

Norheimsund Røde Korps Hjelpekorps har 204 betalende medlemmer der 39 er godkjente medlemmer. Godkjente medlemmer vil si som har alle kurs og er regodkjent. Disse er klare til å rykke ut om det skulle skje noe.


Vi sliter veldig med rekruttering og prøver å finne en måte å nå ungdommene på. Nå i oktober besøker vi skoler for å informere om arbeidet vårt i et håpa om at flere skal få øynene opp for Røde Kors og hjelpekorpset. I tillegg har Øystese Røde Kors startet opp med aktiviteten Barnas Røde Kors. Så det er et håp om at disse barna melder seg inn når de er gamle nok.

Jeg har ikke noe nøyaktig tall på hvor mye tid medlemmene våre bruker i løpet av året, men det blir en del. De 39 medlemmene som er godkjent skal bemanne hytten hver helg fra nyttår til påske, samt vinter- og påskeferie. I tillegg bidrar de på varekjøringer hver uke i samme periode, samt sanitetsvakter i løpet av sommerhalvåret, deltar på henteoppdrag og leteaksjoner og samler inn pant hver uke, hele året, til inntekt for hjelpekorpset.

På mitt siste spørsmål: «Hva vil du si er det viktigste vi andre må tenke på ift dere i Hjelpekorpsene?» svarte Ingeborg:
At vi er her for dere helt frivillig. Kom gjerne å snakk med oss. Hyttene våre er alltid åpne for de som ønsker å se hvordan det er inne hos oss, og for å se hvilket utstyr vi har tilgjengelig.

Takk til alle Hjelpekorpsene for at de er her for oss – takk til Ingeborg for invitasjonen til møte og for «intervjuet» i ettertid.

Edvard – styreleder i Kvamskogen Vel😊

You may also like...