Kvamskogen vel støtter Landhandleriet og sender brev til næringsministeren

Vedlagt følger vårt brev til næringsminister Iselin Nybø hvor vi ber om at Kvamskogen Landhandleri AS tildeles nødvendig økonomisk støtte fordi regjeringen innførte hytteforbud i påsken, den tiden på året hvor vår nærbutikk var spesielt avhengig av salg. Brevet går i kopi til fylkesutvalget i Vestland og til Kvam herad v/ordfører og varaordfører.  Ove-Henning Bjørsvik støtter vårt initiativ.

Her følger brevet:

Næringsminister Iselin Nybø
Postmottak@nfd.dep.no

Bergen, 10.4.2020

Tilskudd til Kvamskogen Landhandleri AS, nærbutikk for hyttefolk på Kvamskogen, Kvam herad.

Kvamskogen Vel er en forening for hytteeiere på Kvamskogen. Det er ca. 2500 hytter her, de aller fleste eiet av bergensere, og Bergen ligger ca. 50 min. unna.

Det er kun én nærbutikk på Kvamskogen, og det er 20 min. å kjøre til andre butikker. Hyttefolket er glad i, og avhengig av nærbutikken sin, og Landhandleriet er helt avhengig av påskehandelen for å få hjulene til å gå rundt. Nærbutikken tar også inn varer fra nærområdet, og disse er også kommet i en vanskelig situasjon, pga regjeringens hytteforbud.

Hyttefolket på Kvamskogen ber deg som næringsminister å se til at Kvamskogen Landhandleri AS får nødvendig støtte til å fortsette driften. Regjeringen har heldigvis trukket hytteforbudet fra 20.4.20, og vi håper derfor at mange vil benytte hyttene fremover, og derved også nærbutikken sin. Den er imidlertid i krise akkurat nå, så butikken er avhengig av hjelp og støttetilsagn fra regjeringen.

Vi ber om positiv behandling av søknaden som vil komme fra Kvamskogen Landhandleri AS.

Vennlig hilsen
Kvamskogen Vel

Eva Grimstad
styreleder

Kopi til: Ove-Henning Bjørsvik, post@emor.no
Kvam herad v/ordfører og varaordfører
Vestland fylke v/ fylkesutvalget

You may also like...