Årsmøte 2020 – Protokoll

Vedlagt er protokoll fra vårt årsmøte 12.2.2020.

Det var 41 fremmøtte, 37 med stemmerett. I tillegg var det 43 fullmakter, hvorav et tidligere styremedlem stilte med 24. Årsmøtet ønsket ikke å redusere muligheten for å ha flere fullmakter, men det kom tydelig frem at det ikke var ønskelig med kupplignende tilstander med så mange som 24 fullmakter for ett medlem. Styret har, etter EU-lovverket,  bedt tidligere styremedlemmer om å slette de medlemslister de måtte ha fått som styremedlemmer, men dette er dessverre ikke fulgt opp av  alle. Vedkommende som stilte med 24 fullmakter hadde sendt melding til medlemmer med parkeringsplass, medlemslisten var altså ikke slettet.

Årsmøtet ønsket ikke at de med parkering skulle bidra ekstra til fellesskapet ved at 10% av inntektene på parkeringsanleggene skulle gå til utvikling av stier og løyper. Styreleder trakk derfor dette forslaget på vegne av styret.

Saken om eventuelt deling av foreningen hvor parkeringsanleggene ble egen forening, falt. Foreningen fortsetter heldigvis som hel forening og det legges frem egen note til senere regnskap hvor utgifter og inntekter for parkeringsanleggene fremgår.

Møtet ble godt ledet av Svein Anders Dahl, tidligere mangeårig leder av Sportsklubben Viking.

Det nye styret har konstituert seg slik:

Eva Grimstad, styreleder (valgt av årsmøtet)

Nestleder, Rune Hansen

Kasserer og ansvarlig parkeringsanleggene, Øyvind Valland

Styremedlemmer: Britt Jacobsen, Siri M.Andersen, Ulf Rasmussen og Knut Iversen

You may also like...