Kart over lavlandsløype, byggetrinn 1

I vedlagt kart er traseene for første byggetrinn for lavlandsløypa tegnet inn. Planen for 2020 er å bli ferdig med løypen fra NAF, og østover til Tokagjel. Grunnen til at denne traseen er prioritert først er at her er det allerede mye grusveger i hyttefletene fra før og det er derfor mulighet for å knytte disse vegene sammen med gangstier innenfor det budsjettet vi har for 2020. I kartet er eksisterende veier tegnet med lilla strek, og nye gangstier merket med rød strek.

Strekning 1: Kvinnhovden-Aktiven

Strekning 2: Aktiven – Kvernaskogen

Strekning 3: Kvernaskogen – Fureberghovden

Arbeidet i terrenget er i gang, og alle disse strekningene er planlagt utført før snøen kommer.

Løypen planlegges fra NAF og videre mot vest, med oppstart i terrenget etter vintersesongen 2021. Her er foreløpig traseforslag tegnet inn med rød strek. Her gjenstår det både detaljplanlegging og finansiering.

You may also like...