Forslag til vedtekstendringer

Vedtekt §3 : Det er kommet to forslag til endring av §3 i vedtektene etter at årsmøte i 2016 gav utrykk for at antall styremedlemmer burde reduseres. Styret er delt i synet på hvordan en ny §3 bør defineres, og det er da opp til årsmøte å gjøre et valg. De to forslagene ligger vedlagt som alternativ A og alternativ B. Hvis ikke et av forslagene får 2/3 flertall vil dagens vedtekt §3 være gjeldende.Dersom et av forslagene får tilstrekkelig flertall vil dette alternativ være gjeldende ved valg til styret.

Forslag til endring av §3,  alternativ A

Forslag til endring av §3, alternativ B

Vedtekt §4: Styret har innstilt et forslag til endring av §4 som vedlagt

Forslag til endring av §4